İnşaat Firmalarının İSG Bağlamında Bulanık Grup Karar Verme Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi

  • Oluşturulma Tarihi : 2020-05-08 23:34:44
  • Son Güncelleme: 2020-05-08 23:34:44
  • Yazar/Hazırlayan: Saime Gülden ÖZCAN, Abdullah YILDIZBAŞI, Ergün ERASLAN
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 862774
  •    601
  •    7
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/290Rk0

İnşaat sektöründeki kazalara neden olan faktörleri tespit etmek, ilgili sektörde faaliyet gösteren firmaları kriterler doğrultusunda değerlendirmek karmaşık ve belirsizliklerin yer aldığı bir süreçtir (Doğanalp, 2016). Bulanık yaklaşım sayesinde verilerin değerlendirilmesinde yer alan belirsizlik etkili bir şekilde temsil edilebilmekte ve bu durum daha etkin bir karara ulaşmayı sağlamaktadır (Karakaşoğlu, 2008).