İnşaat İskelelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-04-21 21:59:25
  • Son Güncelleme: 2019-06-22 10:52:28
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Burak Tuna
  • Doküman No: 836891
  •    963
  •    49
  •    1
  •    0
  •    https://isg.email/gRbcw6

Bu çalışmada iskeleler genel olarak incelenmiş, iskele çeşitleri, iskele bileşenleri, iskele kullanım alanları, iskele kurulum söküm işlerine değinilmiş, güvenli iskele kavramı açıklanmıştır. İskele sektöründe iş güvenliği kavramının önemi vurgulanmıştır. Yurtdışındaki iskele kullanımları araştırılmıştır. Ahşap iskeleler ve güvenli iskeleler incelenmiştir. Olumlu ve olumsuz uygulama örnekleri verilmiştir. İskelelerin mevcut durumunun işyeri düzeyinde yerinde incelenmesi amacıyla konu ile ilgili kontrol listesi oluşturulmuştur. Bu kontrol listeleriyle inşaatlara gidilip 36 iskele uygulaması gözlemlenmiş, iskele kullanımı iş sağlığı ve güvenliği yönünden değerlendirilmiştir. 36 iskelenin iskele standartlarına ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre uygunluk oranları hesaplanmıştır. Sonuç kısmında güvenli iskele kullanımının Türkiye’de yaygınlaştırılması için neler yapılması gerektiğinden bahsedilmiştir.

Tez Yazarı: Yağmur ERTEKİN