İnşaat Sektöründe Kullanılan Kule Vinçler ile Yapılan çalışmalarda Karşılaşılan Risklerin Tespiti ve Korunma Yolları

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-04-21 22:01:21
  • Son Güncelleme: 2019-06-22 10:52:57
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Burak Tuna
  • Doküman No: 136213
  •    599
  •    17
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/1cSDAL

Gelişen ve sürekli büyümeye devam eden inşaat sektörü ile artan rekabet koşulları ve kısıtlı proje süreleri, beraberinde işin daha hızlı, güvenli ve etkin yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu bağlamda inşaat projelerinde kule vinç kullanımı firmalar için vazgeçilemez hale gelmiştir. Sektördeki artan kule vinç kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği risklerine daha fazla maruz kalınması sonucunu doğurmuştur.

Bu amaçla gidilen dört ayrı inşaat sahasında kule vinçlerin kurulma, sökülme aşamaları ve kurulmuş kule vinçler ile yapılan çalışmalar gözlenmiştir. Firma yetkililerinden gerekli bilgiler alınmış ve bu bilgiler ışığında karşılaşılabilecek tehlikeler; mekanik tehlikeler, fiziksel tehlikeler, kimyasal tehlikeler, elektrik kaynaklı tehlikeler, yangın ve patlama tehlikeleri ve ergonomik tehlikeler başlıkları altında sınıflandırılarak incelenmiş, bu tehlikelerin yol açabileceği riskler belirlenmeye çalışılmıştır.

Sonuç olarak, kule vinçler ile yapılan çalışmalarda karşılaşılabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerinin önceden tespit edilerek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesine yardımcı olabilecek, sektörde eksikliği tespit edilen, inşaat işlerinde yapılmakta olan risk değerlendirmelerine katkı sağlayabilecek; kule vinçlerin kurulumuna, çalışmasına ve sökümüne ait, işe özgü kontrol listeleri ortaya konulmuştur.

Tez Yazarı: Ahmet NAZLIOĞLU