İnşaatlarda İş Ekipmanları Güvenliği

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-10-07 23:12:57
  • Son Güncelleme: 2019-10-07 23:22:35
  • Yazar/Hazırlayan: TMMOB
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 701555
  •    270
  •    8
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/N5Xp25

İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA PERİYODİK KONTROLLER VE ÖLÇÜMLER

–Basınçlı Kap ve Tesisatlar ( EK-III Tablo-1 )

–Kaldırma ve iletme Ekipmanları (EK-III Tablo-2 )

–Tesisatlar ( EK-III Tablo-3 )

* Havalandırma ve Klima Tesisatları 

* Yangın Söndürme Sistemi

* Akümülatör, Transformatör 

* Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner

–Tezgâhlar 


İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ

• İŞYERİ ORTAMI GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

• KİŞİSEL GÜRÜLTÜ MARUZİYET ÖLÇÜMÜ

• TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ

• KİŞİSEL TOZ MARUZİYET ÖLÇÜMÜ

• İŞYERİ ORTAMI TOZ ÖLÇÜMÜ

• TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ

• AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ

• ANLIK GAZ VE BUHAR ÖLÇÜMÜ 


KULE VİNÇ

KABİN: Kabinin bağlantıları, yükten bağımsız olmalı ve kontrolsüz hareketleri engellenmelidir.

• Kumanda yeri boyutları ve keskin kenarlar

• Kabin ayakta durma alanı ve kaymaz zemin

• Operatör görüş alanı

• Ön kabin camı silecekler ve yıkayıcılar

• Operatörün tüm fonksiyonlara rahatça erişimi

• Kabin ısıtması ve havalandırması

• Kabin içerisinde yanıcı malzeme

• Kabinin iklim koşullarına karşı korunması

• Camlı kabinlerde lamine cam kullanılması

• (varsa) Döşeme pencere ızgarası

• Etkin kapak açıklıkları ve kapılar

• Acil çıkış

• Acil durdurma butonu

• Acil aydınlatma

• Yangın söndürücü

• Kabin aydınlatması 


KULE VİNÇ

Beyan kapasite sınırlayıcısı sesli ve/veya görsel ikazı

• Kule vincin yük diyagramında belirtilen beyan kapasitesinde beyan mesafesinde bir yük, beyan kapasitesinin % 90 ile % 95 arasındaki bir değere geldiğinde önce kesik bir sesli ikazla veya görsel ikazla uyarı vermelidir.

• Uzaktan kumanda edilen kule vinçlerde ise sesli ikazla birlikte görsel bir ikazında bulunmalıdır. 


KULE VİNÇ

Rüzgar hızı ölçer (anemometre) ve ikazı

• Yatay kolda ölçülen kanca altındaki yüksekliği 30 m’den az olan kendinden kurulan kule vinçler hariç, kule vinçler anemometre ile donatılmalıdır.

• Anemometre operatörü ikaz ve alarm sistemi ile uyarmalıdır.   


KULE VİNÇ

Kanca arabasının vinç kolu (bom) üzerindeki mesafesinin gösterimi

• Kancanın yük kolu üzerinde hareketini gözlemleyebilmek için levhalarla ve/veya dijital ekranla mesafe gösterimi yapılmalıdır.

• Dijital ekranla mesafe gösterimi sağlandığında bilgilerin doğruluğu arabaya ileri geri komutu vererek kontrol edilir. 


KULE VİNÇ

HALAT Halat yapısında aşınma, iç korozyon, yassılaşma, dalgalanma, kafes oluşumu, çelik veya lif özün dışarı çıkması, çap büyümesi, tel gevşemesi, ezilme, aşırı bükülme vb. deformasyonların olmamalıdır. Tel kırıklıkları TS ISO 4309 (Vinçler-Tel halatlar-Muayene ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları) Standartına göre kontrol edilmelidir. 


CEPHE ASANSÖRÜ 01.02.2016 TARİHLİ ESENYURT Fİ SİDE CEPHE ASANSÖRÜ KAZASI

Kaza sonucunda ;

• Cephe asansörünün İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince yapılması zorunlu periyodik kontrolünün yapılmadığı ve kabinde periyodik kontrol etiketinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

• Cephe asansörünün imalatçının önerdiği periyotlarla yapılması gereken bakım-onarım çalışmalarının yapılmadığı , bununla ilgili herhangi bir kayıt bulunmadığı tespit edilmiştir.

• Kontrol edilen cephe asansörüne ait etiket, marka, model, kapasite bilgileri cihaz üzerinde bulunmamaktadır. Sadece asansörler üzerinde imalatçı firmaya ait bir levha tespit edilmiştir.

• Cephe Asansörün motor frenleri iniş esnasında devreye girdiği ancak motor-redüktör grubu ve kabin arasındaki bağlantı pimlerinin kırılması sonucu kabin serbest düşüşe geçerek zemine çarptığı tespit edilmiştir.. Motor grubunun 19-20.kat arasında kremayer dişli ray üzerinde kaldığı tespit edilmiştir.

• Kabinin serbest düşüşü esnasında kabin güvenlik tertibatının devreye girmediği görülmüş, bu sebebten dolayı kabinin kremayer dişli boyunca serbest düşmeye maruz kalarak , 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş cinayeti gerçekleşmiştir.