İşyerlerinde Çalışanların Mesleki Tehlikeler Konusunda Kişisel Farkındalık Oluşturmada Yerel Yönetimlerin (Belediyelerin) Rolü

  • Oluşturulma Tarihi : 2023-11-29 22:12:14
  • Son Güncelleme: 2023-11-29 22:12:14
  • Yazar/Hazırlayan: OKTAY TAN
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 225737
  •    98
  •    1
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/nMZbp0

Sonuç olarak özetle, başta çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimine önem verilerek, etkin bir yaygın eğitim programı uygulanmalı, bu çerçevede, Halk Eğitim Merkezleri daha etkin kullanılarak, belediyelerin kişisel farkındalık yaratma ve dolayısıyla bilgilendirme etkinlikleri, çeşitli sektörlere yönelik olarak spot filmler, kitaplar, rehberler, risk kontrol listeleri, broşürler, posterler ve kitapçıklar gibi görsel, işitsel ve basılı materyal hazırlayarak uygulama sağlanmalıdır.