Kentsel Mekâna Yeşil Yaklaşımlar

  • Oluşturulma Tarihi : 2020-08-10 08:05:39
  • Son Güncelleme: 2020-08-10 08:05:39
  • Yazar/Hazırlayan: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 736949
  •    511
  •    8
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/3dCwRg

Tükenebilir enerji kaynaklarının yarattığı kirlilik ve bu kaynakların bir gün tükenebileceği düşüncesi bu tip kaynakların daha az kullanıldığı kendi kendine yeten sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanan doğaya en az zararı veren ve kirletmeyen binaların ve bu tip binalardan oluşan yerleşmelerin yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenlerden ötürü tüm dünyada kabul edilen kendi kendine yetebilen sürdürülebilir bina tasarımını, teşvik etmek ve konfor koşullarının sağlanması için gereken enerjinin en aza indirilmesini sağlayan çeşitli yönetmelikler ve sertifika sistemleri oluşturulmuş ve oluşturulmaktadır. 


Yapılan tüm çalışmalar gelecek nesillere kaynakları tükenmemiş yaşanabilir bir Dünya bırakma amacı taşımaktadır. Tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek ve enerji kaynaklarının daha az kullanılmasını sağlamak için enerji ihtiyacının en aza indirilmesi, enerjinin etkin kullanılması temel gerekliliktir.


Yapı, sanayi ve ulaştırma sektörleri başlıca nihai enerji tüketim sektörleri olup, ülkemizdeki nihai enerji tüketiminin yaklaşık %92’si bu sektörlerde tüketilmektedir. Bu sektörlerde enerjinin etkin kullanımına yönelik teknolojilerin uygulanması, yaygınlaştırılması ve gerekli tasarruf önlemlerinin alınması ile ülkemiz önemli bir ek kaynak kazanabilir.


Artan enerji ihtiyacı ile birlikte tükenebilir enerji kaynaklarının azalması önemli bir problem olduğundan enerji ekonomisinin temel amaçlarından birisi bu kaynakların tükenmesini önlemektir. Bunun yanı sıra bu kaynakların enerjiye çevrilmesi sırasında ortaya çıkan karbondioksit emisyonlarının da azaltılması sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Yukarıda sıralanan önlemler ile enerji tüketimi önemli ölçüde azaltmak mümkündür ancak doğası gereği insan yaşamının devam etmesi için enerji ihtiyacının sıfıra inmesi imkânsızdır. Bu nedenle ihtiyaç duyacağımız bu kalan enerjinin üretiminde yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının kullanımı yaşanabilir Dünya açısından kaçınılmaz gerekliliktir. Bu gerekçeden görülebileceği gibi günümüzde geçerli olan sürdürülebilirlik sertifikalarının tümünde yenilenebilir enerji kullanımına büyük önem verilmektedir.