KOBİ'ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi - İnşaat Sektörü

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-05-18 23:02:52
  • Son Güncelleme: 2019-06-21 12:03:26
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 020972
  •    463
  •    4
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/k2hG9H

Bu rehber, AB kapsamındaki iyi uygulamalar dikkate alınarak hazırlanmış ve her bir bölümün sonunda ilgili OHSAS 18001 gereksinimlerinin kısa bir özetine yer verilmiştir. Bunun amacı OHSAS 18001’in takip edilmesini tavsiye etmek değil, daha ziyade zaten 18001 sertifikasına sahip olan veya bu sertifikaya sahip olmak isteyebilecek işletmelere İSGİP İSG-YS’inin OHSAS 18001 Standardı ile uyumlu olduğuna dair güvence vermektir. OHSAS 18001 gereksinimlerine yapılan göndermelerin özet bilgilerden ibaret olduğunun altını çizmek gerekir; çünkü eğer OHSAS rotasını takip etmek istiyorsanız tüm standart üzerinde çalışma yapmanız gerekmektedir.

Ulusal standartların büyük bir çoğunluğu, İSG Yönetim Sistemleri ile ilgili Dünya Çalışma Örgütü (ILO) Rehberleri (ILO, 2001) ve bunun yanı sıra OHSAS 18001 standardı 5 ana konu başlığından oluşmuştur (bunlar genel olarak 15 - 17 alt başlık içermektedir): (1) Politika, (2) Planlama, (3) Uygulama ve İşletim, (4) Kontrol ve Düzeltici Faaliyet ile (5) Yönetimin Gözden Geçirmesi.