KOBİ'ler İçin Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-05-18 23:11:46
  • Son Güncelleme: 2019-06-21 12:08:01
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 285735
  •    452
  •    6
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/jC9yJK

Bu Rehberde; iş sağlığı ve güvenliğinde önleyici yaklaşımın en önemli adımı olan “Risk Değerlendirmesi”, etkin bir İSG-YS döngüsünün sağlanabilmesi için kullanılabilecek “İSG Performans İzleme” ve işyeri sağlık gözetimin-de kaynak olabilecek “Sağlık Tehlikeleri” bölümleri yer almaktadır. Her bölüm, özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ`ler dikkate alınarak geliştirilmiştir. Rehberdeki araçlar, KOBİ`lerimizin hem ulusal hem de ulusla-rarası mevzuatta yer alan “Risk Değerlendirmesi”, “Sağlık Gözetimi” ve “Sürekli Gözden Geçirme- Performans İzleme” yükümlülüklerine yol gösterecek nitelikte hazırlanmıştır.