Lojistik Faaliyelterinde Depolama Süreçleri

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-05-23 23:04:25
  • Son Güncelleme: 2019-06-22 05:03:35
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Orkun ÇOBAN
  • Doküman No: 215726
  •    620
  •    29
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/cB9Kmk

Lojistik; bir ürün veyakaynağın başlangıç noktasındantüketim noktasına kadar, akış ve depolanmasüreçlerinin, planlanması, uygulaması ve kontrol edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Nakliye, depolama, paketleme ve sevkiyat lojistik hizmetlerin alanları olarak sayılabilir. Bütün bu hizmetler ülkemizde özel veya kamu bünyesinde işletilen işyerleri aracılığı ile sunulmaktadır. Bu işyerlerinde kaza ve hastalıkların önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumlulukları arasındadır.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili işyerlerinde kaza ve hastalıkların önlenmesi amacıyla gerekli mevzuat çalışmalarını tamamlamıştır. İşyerlerinin mevzuat uyarınca hareket etmesi yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlenmektedir.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu önleyici bir yaklaşımla hazırlanmış olup kaza vehastalıkların gerçekleşmeden önlenmesi üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda işyerlerinde sağlık ve güvenlik konusunda tehlikelerin doğru vetam olarak tespit edilmesi, işyerinin iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunun en önemli adımları arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı bahse konutehlikelerintam olarak tespit edilmesininsağlanmasıdır.Çalışmanın genel bilgiler bölümünde sektöre ilişkintemel bilgiler paylaşılmıştır. Gereç ve yöntemler bölümünde amaca ulaşmak için kullanılan istatistikçalışmasıve sahadakullanılan risk değerlendirmesi yöntemine dairbilgiler verilmiştir.Bulgular bölümündeistatistik çalışması sonucuile saha çalışması sonucu elde edilen veriler paylaşılmış vedetaylı olarak incelenmiştir. İstatistik çalışması sonucu elde edilen kazaların faaliyetlere veşiddetlerine göre dağılımlarına ilişkin veriler saha çalışmasında elde edilen veriler ile karşılaştırılmış ve yöntemlerin sağlaması yapılmıştır.Tartışma kısmında tez çalışması bu alanda yapılan diğer çalışmalar ile karşılaştırılmıştır.Sonuç ve öneriler bölümünde ise bulgular bölümünde elde edilen veriler paylaşılarak sektör için en önemli tehlike kaynakları ve bu tehlikelere ilişkin çözüm önerileri belirlenmiştir.