Lojistik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Risk Analizleri

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-05-22 23:31:56
  • Son Güncelleme: 2019-06-22 10:53:54
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Orkun ÇOBAN
  • Doküman No: 838750
  •    3074
  •    136
  •    0
  •    5
  •    https://isg.email/0QNMqj

Firmaların bilgi paylaşımının üst seviyede olduğu günümüz koşullarında üretimmaliyetleri benzerlik göstermekte ve rekabet avantajı için lojistik, iş güvenliği ve sağlığı gibi unsurlarda optimizasyonunsağlanması önem arz etmektedir. Ülke ve firma bütçelerinde önemli bir yer tutan lojistik faaliyetlerinuygun planlanması ve verimlilik esasına göre icrası önemli kazanımları beraberinde getirebileceği gibi yer ve zaman faydaları ile katma değer oluşturulmuş olacaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hem firma prestijinin, hem çalışan memnuniyetinin ve işçi sağlığının korunmasısağlar. Hem de işverenin kanuni zorunluluklarını yerine getirmesinin ötesinde iş sağlığı ve güvenliği harcamalarından daha fazla kazancı bu uygulamalar vesilesi ile sağlayacak olması nedeni ile rekabet avantajı sağlamaktadır.Lojistiğin kendisinin doğru değerlendirilmesi bir rekabet avantajı oluştururken, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gerektiği gibi yapıldığı bir lojistik faaliyette bu avantaj artmaktadır.