Maden Işletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Dokümanı Standartları

  • Oluşturulma Tarihi : 2020-01-04 08:04:21
  • Son Güncelleme: 2020-01-04 08:06:58
  • Yazar/Hazırlayan: C.H. Ünal , M.A. Aladağ , M.K. Özfırat , S. Şen
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 249388
  •    2919
  •    261
  •    0
  •    3
  •    https://isg.email/3G7bjx

Madencilikte karşılaşılan iş kazaları ve türleri aşağıdaki gibidir;

- Gaz ve kömür tozu patlamaları,

- Patlatmalara ilişkin kazalar,

- Göçük, kaya, kömür düşmeleri

- Elektrik kazaları,

- Nakliyat ve mekanizasyona ilişkin kazalar,

- Su baskınları,

- Ocak yangınları,

- Ocak gazlarının yol açtığı boğulma ve zehirlenmeler,

- Diğerleri. 


Sağlık ve Güvenlik dökümanında olması gerekli hususlar; İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, Risk Değerlendirme ve Esasları, İşe Giriş İşlemleri, İşyeri Genel Kuralları, Eğitim (Mesleki Eğitim ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi), Acil Durum Çalışmaları ve İşlemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrol Sistemi, İş Kazası ve Meslek Hastalığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları, Makine-Teçhizat ile ilgili iş ve işlemler, Ortama yönelik olarak alınması gerekli önlemlerdir. Örnek verilecek olursa bir maden işletmesinde sağlık ve güvenlik dökümanında; işletme ruhsatı, organizasyon şeması, çalışan listesi, tahlisiye istasyon bilgisi, iç yönetmelik, isg kontrol çizelgesi, yönergeler (Üretim-kazı, Havalandırma, Tahkimat, Nakliyat, Patlayıcı madde, Yangın, Tahliye ve Kaçış, Elektrik, Kaynak), Acil Eylem Planı, Risk Değerlendirmesi, Talimatlar, Periyodik kontroller, İSG Eğitim Planı, İSG Çalışma Planı, ISG Eğitime Katılma Tutanakları, Kaza Ramak Kala Raporları, İş Kazası İstatistikleri, Ferdi kaza Poliçe Listesi, Kalibrasyon-bakım belgeleri, Takip sistemi, İlk yardım, Çalışan temsilcileri belgelerinden oluşur. 


Sağlık ve güvenlik dökümanı maden işletmelerinde düzenli bir şekilde tutulmalı ve uygulanmalıdır. Böylece çerçevesi belirli olan sağlık ve güvenlik dökümanı, maden işletmelerini standart hale getirerek tehlike ve riskleri ortadan kaldıracaktır. Böylece iş kazaları sayıları sıfır olacak ve işletmeler daha verimli hale gelecektir.