Maden Sektöründe Psikososyal Risk Faktörleri

  • Oluşturulma Tarihi : 2021-08-02 22:43:56
  • Son Güncelleme: 2021-08-02 22:43:56
  • Yazar/Hazırlayan: ÇSGB
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 708810
  •    42
  •    0
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/7Y0AFv

Toplumların yeni teknolojiler, gelişen ekonomik ve sosyal şartların etkisiyle birlikte bir değişim yaşaması gibi, işyerleri, çalışma uygulamaları ve üretim süreçleri de sürekli bir değişim halindedir. Bu yeni iş şartları beraberinde, yeni risk ve zorlukları getirmekte; bu risk ve zorluklar ise işyerlerinde üst düzey sağlık ve güvenliği güvence altına alan politik, idari ve teknik yaklaşımların benimsenmesini gerektirmektedir