MİSGEP Açılış Toplantısı Daveti

  • Oluşturulma Tarihi : 2020-08-19 00:24:07
  • Son Güncelleme: 2020-08-19 00:25:00
  • Yazar/Hazırlayan: İsg Katip
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 484820
  •    326
  •    0
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/h8N0MD

18.08.2020

 

MİSGEP Açılış Toplantısı Daveti

 

Avrupa Birliği (AB), Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accessionAssistance - IPA) ile Türkiye'nin politik ve ekonomik reformlarına mali ve teknik destek sağlamaktadır.  Bu fonların amacı,  Türk mevzuat ve standartlarının AB mevzuat ve standartlarıyla uyumlaştırılması, ilgili makamların katılım sürecinde bu uyumlaştırma çalışmalarını gerçekleştirmesi ve reformları uygulaması için gerekli olan kapasitelerinin oluşturulmasıdır. Böylelikle Türkiye, AB üyeliğiyle birlikte gelen hak ve yükümlülüklere hazırlanmaktadır.

IPA kapsamında, Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanan "Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)" yürütülmeye başlanmıştır. Proje ile özellikle madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla daha iyi çalışma koşullarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu itibarla, Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt SELÇUK’un teşrifleriyle 20 Ağustos 2020 tarihinde saat 09:45’te online formatta düzenlenecek olan projemizin açılış toplantısında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Programı ekte yer alan toplantıya katılım için https://misgep.org/acilistoplantisi bağlantısından formun 19 Ağustos 2020 saat 12:00’ye kadar doldurulması gerektiğini hatırlatır bilgilerinizi arz/rica ederim.