Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik

  • Oluşturulma Tarihi : 2024-06-11 18:31:23
  • Son Güncelleme: 2024-06-11 18:34:00
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 182030
  •    49
  •    0
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/Gn4xPm

Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer tesislerle ve nükleer maddelerle ilgili düzenleyici kontrole tabi faaliyetlerin yürütülmesi sırasında alınması gereken emniyet önlemlerine ilişkin esasları belirlemektir.


8/8/2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.