Öncelikli Bir Halk Sağlığı Sorunu İstanbul Marmara Depremi

  • Oluşturulma Tarihi : 2024-07-06 16:13:06
  • Son Güncelleme: 2024-07-06 16:13:34
  • Yazar/Hazırlayan: İSTANBUL TABİP ODASI • İSTANBUL BAROSU
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 102869
  •    45
  •    1
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/74Dgbz

İÇİNDEKİLER

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Dr. Hasan Oğan ...

Dr. Ertuğrul Oruç

Av. Filiz Saraç

Prof. Dr. Nergis Erdoğan

PANEL: DEPREM ve AFET. _

Halk Sağlığı Açsından Deprem ve Afet.

Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz

Afetlerle Yoksullaşma ve Sosyal Kırılganlık.

Prof. Dr. Sibel Kalayaoğlu

Felaket Kapitalizmi Bağlamında Depremi Yeniden Düşünmek.

Doç. Dr. Aykut Aykutalp

PANEL: DEPREME BAĞLI AFETLER, SAĞLIK HİZMETLERİ, HAZIR OLMA?.....

Afetler Sağlık Hizmetlerini Nasıl Etkiliyor?

Prof. Dr. Mehmet Zencir

Afetler Diş Tedavi Hizmetlerini Nasıl Etkiliyor?

Dişhekimi Cem Solmaz

Afetlerden Eczacılık Hizmetleri Nasıl Etkileniyor?

Eczaa Bilge Çalışkan

PANEL: ŞUBAT 2023 DEPREMLERİ YAŞANMIŞLIKLAR VE YAŞANMAYA DEVAM EDENLER.

Hatay Tabip Odası..

Dr. Sevdar Yılmaz

Adıyaman Tabip Odası

Dr. İsmail Tosun

İstanbul Dişhekimleri Odası

Dişhekimi Işıl Karataş

İstanbul Eczacı Odası

Eczacı Simla Sezgin

PANEL: İSTANBUL DEPREMİ VE OLASI SONUÇLARI

Beklenen İstanbul Depremi ve Kriz Yönetimi.. Uzm. Dr. Seçkin Kara

Kitlesel Felaketlerde Adli Tıp Hizmetleri.

Uzm. Dr. Miraç Özdemir

Hastanelerdeki Yoğun Bakım Üniteleri Depreme Hazır mı?

Prof. Dr. Serdar Epözdemir

Deprem ve Toplumda Yarattığı Ruhsal Sorunlar Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım

PANEL: DEPREM, AFET VE ÇALIŞMA ORTAMI

Deprem Sonrası Sağlık Hakkı ve İdarenin Sorumluluğu

Av. Ayşe Nur Yüzbaşıoğlu

Deprem ve Sağlık Çalışanları

Hemşire Ferdane Çakır

Deprem ve Halk Sağlığının Gizli Yüzü, İşyerleri: Etkileri, Özsavunma ve Yaptırım Hakları .... Doç. Dr. Denizcan Kutlu

PANEL: DEPREM ve ÇÖZÜMSEL YAKLAŞIMLAR

Olası İstanbul Depremi ve Kentsel Dirençlilik

Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu

Deprem ve Biyomedikal; Acil Durumlarda Tıbbi Teknoloji Yöntemleri.

Elektronik Müh. S. Uğur Bayraktar

İstanbul'da Tıbbi Kurumlar Mekânsal Bilgi Sisteminin Afetlere Yönelik Tasarımı Prof. Dr. Himmet Karaman