Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Husus ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • Oluşturulma Tarihi : 2024-06-29 21:37:17
  • Son Güncelleme: 2024-06-29 21:37:38
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 080042
  •    96
  •    0
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/ZWHV1r

MADDE 1-7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesinde yer alan "ve sağlık hizmeti" ibaresi ", sağlık hizmeti ve petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "ve sağlık hizmeti” ibaresi ", sağlık hizmeti ve petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında" şeklinde, (a) bendinde yer alan "Turizm hizmet yürütülen işler" ibaresi "Turizm hizmeti kapsamında yürütülen işler” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Özel güvenlik hizmeti yürütülen işler” ibaresi “Özel güvenlik hizmeti kapsamında yürütülen işler” şeklinde, (c) bendinde yer alan "Sağlık hizmet yürütülen işler” ibaresi "Sağlık hizmeti kapsamında yürütülen işler” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işler; 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri yürütülen işyerlerinde,"

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.