Radyoaktif Atık ve Kullanılmış Yakıt Yönetimi Yönetmeliği

  • Oluşturulma Tarihi : 2023-11-11 22:35:27
  • Son Güncelleme: 2023-11-11 22:35:27
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 245242
  •    44
  •    0
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/f7TDwD

Aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır: a) 2/9/2004 tarihli ve 25571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik.

b) 21/3/2009 tarihli ve 27176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Aktiviteli Kapalı Radyoaktif Kaynakların ve Sahipsiz Kaynakların Kontrolü Yönetmeliği.

c) 9/3/2013 tarihli ve 28582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği. (2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.