Rödovansçının Görevleri Özet Bilgi

  • Oluşturulma Tarihi : 2022-01-03 22:00:55
  • Son Güncelleme: 2022-01-03 22:04:05
  • Yazar/Hazırlayan: ÇSGB
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 351138
  •    27
  •    0
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/KhnaB5

* Rödovansçının İSG yükümlülüğü

* Risk Değerlendirmesi

* İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması

* Çalışanların bilgilendirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

* Sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi

* İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İGU ve İH Görevlendirme

* Sağlık ve Güvenlik Dokümanı

* Acil Durum Planı ve Yangınla Mücadele

* Patlama, yangın ve zararlı ortam havasından korunma

* Kişisel Koruyucular

* İSG Kurulu

* Kaçış ve kurtarma araçları

* İletişim, uyarı ve alarm sistemleri