Sosyal Uygunluk 11 İnşaat Sektöründe Yabancı İşçi Çalıştırma

  • Oluşturulma Tarihi : 2022-04-16 17:00:13
  • Son Güncelleme: 2022-04-16 17:00:13
  • Yazar/Hazırlayan: İLO Türkiye
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 438038
  •    194
  •    2
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/Gmj7Wg

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN

YABANCILAR VE ÇALIŞMA İZİNLERİ

Suriye Uyruklu Yabancıların Hukuki

Statüsü Nedir?

Türkiye'de bulunan Suriyeliler, ikamet izni sahibi olanlar ve geçici koruma statüsünde bulunanlar olmak üzere iki farklı kategoride yer almaktadırlar. Geçici koruma statüsünde bulunanlar, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda (YUKK) düzenlenmiş olan mülteci yahut şartlı mülteci kategorilerinden herhangi birisine girmemekte olup aynı kanunun 91. maddesi uyarınca "geçici koruma" altına alınmışlardır.


Geçici Koruma Nedir?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Madde 91'e göre;

1. Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir.

2. Bu kişilerin Türkiye'ye kabulü, Türkiye'de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye'den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Geçici Koruma sağlanan yabancılar çalışma izni olmadan Türkiye'de çalışamaz ve çalıştırılamaz?