Sosyal Uygunluk 13 İnşaat Sektöründe Hassas Gruplar Genç, Kadın, Hamile, Emziren, Engelli ve 50 Yaş ve Üzeri Çalışanlar

  • Oluşturulma Tarihi : 2022-04-17 04:18:14
  • Son Güncelleme: 2022-04-17 04:20:25
  • Yazar/Hazırlayan: İLO Türkiye
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 145472
  •    1072
  •    20
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/f2GZZX

iş ilişkisinde dil, irk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. (4857 No'lu İş Kanunu, Madde 5) Buna bağlı olarak hassas gruptaki çalışanlara da işe alım, iş akdinin sona erdirilmesi, terfi, eğitim ve zam gibi konularda ayrımcılık yapılamaz.