Sosyal Uygunluk 9 İnşaat Sektöründe Şiddet Taciz ve Ayrımcılığın Önlenmesi

  • Oluşturulma Tarihi : 2022-04-15 03:54:15
  • Son Güncelleme: 2022-04-16 03:59:55
  • Yazar/Hazırlayan: İLO Türkiye
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 860147
  •    112
  •    1
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/K7xd49

Taciz Nedir?

İşyerinde taciz, bir kişinin çalışırken rahatsız edici bir davranışa maruz kalmasıdır. Bu, saldırgan, korkutucu, küçük düşürücü veya tehdit edici bir davranıştır. Taciz cinsel, sözlü, fiziksel veya psikolojik olarak yapılabilir.

ILO'nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesine göre, iş dünyasında "şiddet ve taciz" terimi ister tek bir olay ister tekrarlanan, fiziksel, psikolojik olaylarla sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan bir dizi kabul edilemez davranış ve uygulama veya bunların tehditlerini ifade eder.


Çalışma Yaşamı Sınırları

Şiddet ve taciz, sadece geleneksel ve fiziksel iş yerleri ile sınırlı değildir. Aynı zamanda daha genel olarak çalışma yaşamında da ortaya çıkabilmektedir. Çalışma yaşamı kavramı, fiziksel olarak iş yerinin ötesine geçmektedir. Kadınların kamusal alanlarda güvenliğini, ulaşımını, gece çalışmasını ve iş yerlerinin ev ya da sokak olduğu durumları da kapsar!:

• Çalışma yeri olan kamusal ve özel alanlar dahil olmak üzere işyerini, İşçinin maaş aldığı, mola verdiği veya yemek yediği ya da sıhhi, yıkanma ve soyunma odalarını kullandığı yerleri,

• İşle ilgili geziler, seyahat, eğitim, etkinlikler veya sosyal faaliyetleri,

• Bilgi ve iletişim teknolojileri tarafından sağlananlar da dahil olmak üzere işle ilgili iletişim vasıtalarını,

• İşveren tarafından sağlanan konaklama birimlerini,

• İşe gidip gelirken işverenin sağladığı araçları da kapsar?