Taklit ve Tağşiş Yapıldığı Kesinleşen Gıdaları Üreten Firmalar

  • Oluşturulma Tarihi : 2022-03-02 09:16:03
  • Son Güncelleme: 2022-03-02 09:21:36
  • Yazar/Hazırlayan: T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 630446
  •    186
  •    3
  •    1
  •    0
  •    https://isg.email/2bV1mh

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.


5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanun kapsamında hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.


Dosya ektedir.