Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Eki

  • Oluşturulma Tarihi : 2022-06-18 01:52:40
  • Son Güncelleme: 2022-06-18 01:52:40
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 831996
  •    88
  •    3
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/LfkV06

Bu Yönetmeliğin amacı, kamuya açık karayolu, denizyolu ve demiryoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bu faaliyetlerde yer alacak, tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.