TR Güvenlik Performans İzleme Yöntemi

TR Güvenlik Performans İzleme Yöntemi

 Şantiyedeki ana güvenlik konularında gözlem yapmak için kullanılan bir araçtır.     Öğrenip kullanması kolay, bir tek A4 gözlem formu.                                                           Hem doğru hem de yanlış unsurlar gözlemlenir.                                                                   Elde edilen güvenlik endeksi doğru unsurların yüzdesini gösterir.                             Gözlemciler eğitim aldığında (kalibre olduklarında) güvenilir sonuçlar verir.               Güvenlik müfettişlerinin yanı sıra şantiye çalışanları da tarafından da kullanılabilir.       Kaza riskinin tahmininde geçerli bir yöntemdir.

TR Yönteminin Şantiyede Kullanımı                                                                                         1. Güvenlik kuralları ve Hedef belirleme • TR endeksinde ulaşılmak istenen hedef • Teşvikler                                                                                                                                       2. Haftalık izleme turları • Anında geri bildirim, olumlu & olumsuz • Şiddetli risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik acil faaliyetler                                                                       3. Şantiyedeki herkesin bilgilendirilmesi • Bilgilendirme toplantıları, duyuru panoları, grafiklerle geri bildirim, TR geri bildirim panosu (panoları)                                                 4. Bütün toplantıların gündeminde • Yüklenicilere geri bildirimde bulunulması, olumlu & olumsuz

  Her işçi için bir gözlem yapılır.  İşçinin gerekli bütün koruyucu ekipmanı kullanması ve bariz herhangi bir risk almadan çalışması halinde doğru notu verilir.