Tünel Kalıp Sistemleri Kullanılan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-11-21 21:47:34
  • Son Güncelleme: 2019-11-21 21:47:34
  • Yazar/Hazırlayan: Mülkicihan ARSLAN
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 318241
  •    628
  •    22
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/r7D1Cn

Ekonomik açıdan çok büyük ölçekli lokomotif olarak nitelenebilecek sektörlerden biri olan inşaat sektörünün, diğer sektörlerden ayrılan kendine özgü yapısı, bir taraftan sektörü çok değerli hale getirirken, diğer taraftan da kazaların riskini arttırmaktadır. Gerek toplam yatırımlar ve ulusal gelir içindeki payı, gerekse de yatırılan işgücü olanaklarının boyutu itibariyle inşaat sektörü ekonomimizin en canlı sektörlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. İnşaat sektörü, son yüzyılda gelişen teknoloji ile birlikte çok ciddi bir dönüşüm yaşamıştır. Makinelerin ve özel inşaat malzemelerinin sektörde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, inşaat işleri hem kolaylaşmış, hem de daha kısa sürede yapılar inşa edilmeye başlanmıştır. [13] Bütün dünyada ve ülkemizde insan hayatını korumak ve ekonomik kayıpları önlemek için iş kazalarının önlenmesi için yoğun bir çaba harcanmaktadır. Yasal düzenlemelerin yanında bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yol gösterici olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye de son zamanlarda toplu konut üretiminde sıkça adını duyduğumuz tünel kalıp sistemi ve bu sistemlerin kullanılması sırasında gereken asgari şartlar üzerinde durulmuştur. Burada bahsedilen yöntemlerin şantiyelerde kullanılacak en temel ve genel yöntemler olduğu unutulmamalı ve çalışmaların bir plan dahilinde yapılacak risk analizleri ve sağlık güvenlik planı çerçevesinde bütün çalışanların korunacağı bir çalışma ile desteklenmeli ve geliştirilmelidir.