Yapım İşlerinde Çevre Düzenlemesi Kontrolü ve İskeleler

  • Oluşturulma Tarihi : 2022-12-22 22:02:43
  • Son Güncelleme: 2022-12-22 22:05:22
  • Yazar/Hazırlayan: Doç. Dr. özge akboğa kale
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 635360
  •    967
  •    34
  •    1
  •    0
  •    https://isg.email/Np6t8J

ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE KONTROLÜ

PLANLAMA AŞAMASINDA;

Ekipman, hareket ve geçiş alanları için çalışma öncesinde planlama yapılmalı

Yapı alanında malzeme depolanacak alan belirlenmeli

Atık depolama alanı belirlenmeli

Komşu yerleşkelerde sürdürülen inşaat, maden vb. faaliyetlerin etkisi araştırılmalı

Yetkisiz kişilerin girişini engellemek için yapı alanı çevrelenerek işaretlenmeli

Uyarı levhaları hazır bulundurulmalı


FAALİYET SÜRECİNCE;

Yapı alanını düzenli tutulmalı ve bu düzen sürdürülmeli

Sahaya giriş çıkış noktaları kontrol altında tutulmalı

Faaliyet sürecince uyarı levhaları kullanılmalı

Atıklar depolama alanında biriktirilmeli

FAALİYET BİTİMİNDE;

Atık bertaraf süreci yönetilmeliİSKELELER


Kurulum öncesinde, iskelenin bulunduğu ortam koşulları, kullanım sırasında iskeleye binecek muhtemel yük miktarları, hava koşulları (rüzgâr, yağmur, kar vb.), kurulumda gerekli malzemelerin özellikleri ve sayıları, çalışanların nitelikleri gibi hususlar değerlendirilmeli

Kurulum yapılacak çalışma alanının etrafı emniyet şeridi veya korkuluklarla çevrilerek yetkisiz kişi veya çalışanların bu alana girişleri engellenmelidir

Çalışma platformu güvenli çalışmaya uygun olmalı

İskeleye güvenli erişim sağlanmalı

Enerji hatlarına güvenlik mesafesi kontrol edilmeli 

Sağlık ve güvenlik işaretleri kullanılmalı

İskelenin sökümü üretici talimatları ve iskele kurma kullanma ve sökme planında belirtilen hususlar dahilinde yürütülmelidir.