Apartmanlarda ve Sitelerde Risk Değerlendirme Rehberi

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-06-16 18:39:36
  • Son Güncelleme: 2019-10-13 08:53:02
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 667943
  •    1315
  •    53
  •    0
  •    2
  •    https://isg.email/Ajny76

* Apartman/bina/siteler için bu kontrol listesinin doldurularak yönetimde bulundurulması, belirli aralıklarla güncellenmesi ve bu değerlendirme sonucunda alınması öngörülen tedbirlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

* Risk değerlendirmesi; apartman/bina/sitelerde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekli çalışmaları kapsar.

* Risk değerlendirmesi çalışmalarının bir ekip tarafından yürütülmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere dışarıdaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet alınabilir.