Risk Değerlendirme Rehberi

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-07-06 18:43:48
  • Son Güncelleme: 2019-07-06 18:43:48
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 949440
  •    914
  •    68
  •    2
  •    2
  •    https://isg.email/FptxM6

Hangi Bilgileri Toplamalıyım.

İşyerinizdeki riskleri değerlendirmek için bilmeniz gerekenler:

• İşyerinizin ve/veya işlerinizi yürüttüğünüz yerin konumu.

• Orada kimlerin çalıştığı: gebe, genç veya engelli işçilerinizin mesleki tehlikelere olağan olandan daha fazla maruz kalabilecekleri düşünülerek, bu işçilerinize daha fazla ihtimam gösterin. Kısmi süreli çalışan işçilerinizi, müteahhit firma işçilerini ve ziyaretçilerinizi ve işletme dışında çalışan (araç sürücüleri, müşterileri yerinde ziyaret eden işçilerinizi vb.) işçilerinizi de unutmayın.

• Hangi iş ekipmanını, maddeleri ve prosesi kullandığınız.

• Ne tür işler gerçekleştirdiğiniz (örneğin, hangi yöntemle ve ne kadar süre ile gerçekleştirdiğiniz).

• Hangi tehlikeleri tanımladınız ve bunların kaynakları nelerdir.

• Mevcut tehlikelerin potansiyel sonuçları nelerdir.

• Hangi koruyucu tedbirleri kullandınız.

• Hangi kazalar, meslek hastalıkları ve diğer işle ilgili hastalıklar raporlandı.

• İşyerimizle ilgili yasal yükümlülüklerimiz nelerdir. 


Bu Bilgileri Nasıl Toplayabilirim.

Şu kaynaklardan bilgi edinilebilir;

• İşyerinizde kullandığınız ekipmanın, malzemelerin ya da maddelerin teknik verileri,

• Teknolojik prosedürler ve iş rehberleri,

• İşyerinde yapılan gürültü, titreşim, gibi etkenlerin ve konfor şartlarının ölçüm sonuçları,

• İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları,

• Kimyasal maddelerin madde güvenlik bilgi formları,

• İlgili mevzuat ve standartlar,

• Bilimsel ve teknik literatür. Bilgi aynı zamanda;

• Çalışma ortamını,

• İşyerinde yapılan işleri,

• İşyeri dışında yapılan işleri,

• İşyerinde etkili olabilecek harici etkenleri (örneğin, üçüncü taraflarca gerçekleştirilen görevler, hava koşulları) gözlemleyerek de edinilebilir.