Çimento Sektöründe Risk Değerlendirmesi Kılavuzu

  • Oluşturulma Tarihi : 2020-06-28 07:38:05
  • Son Güncelleme: 2020-06-28 07:40:09
  • Yazar/Hazırlayan: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 349341
  •    405
  •    20
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/K2xkQk

Çimento sektörüne özgü bir risk değerlendirmesi çalışmasını kapsayan kılavuz, çimento fabrikalarındaki potansiyel tehlike ve risklerin belirlenerek olası risklerin kontrol altına alınmasına ilişkin çalışmaların sistematik bir şekilde ele alınması için yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda, konuyla ilgili asgari şartlar belirlenmiş olup, işletme politikası ve şartları gereği ileri uygulamalar yapılabilecektir. Söz konusu kılavuzun hazırlandığı tarihten sonra mevzuat değişiklikleri, teknolojik gelişmeler, iş süreçlerinde meydana gelen farklılıklar gibi nedenlerle kılavuzun güncellenmesi ihtiyacı olabilecektir. Kılavuz, tavsiye niteliğinde bir doküman olup, işletme açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.