Ofislerde Elektrikle İlgili Başlıca Tehlikeler Bülten Haziran 2020

  • Oluşturulma Tarihi : 2020-08-13 07:48:27
  • Son Güncelleme: 2020-08-13 07:54:18
  • Yazar/Hazırlayan: Çasgem
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 645730
  •    749
  •    31
  •    1
  •    0
  •    https://isg.email/YXWF5m

Ofisler üzerine bir değerlendirme yapacak olursak: Ofis ortamlarında kullandığımız bilgisayarlar, laptoplar, şarj cihazları, prizler, uzatma kabloları, ısıtıcılar… Bunlar olmazsa olmazlarımız. Peki bunları kullanırken ne kadar dikkatliyiz? Ofis ortamı için; gevşek bağlantı oluşmasına rağmen tamir etmeden kullanmaya devam etmek, ucu açık kablolar, hasar görmüş kablo kullanmak, aşırı yükleme yapmak veya uzatma kablosu kullanmak, elektrik / sigorta kutularını kilitlememek (yetkisiz kişilerin erişimleri) ofislerde yapılan en yaygın hatalardır. Bu tür hatalar sonucunda elektrikle temas ettiğimizde kasların kasılması, solunumun zorlaşması, yanık oluşması gibi ciddi vakalar meydana gelebilir.


Gevşek Bağlantı

Kullanılan fişlerin prize, prizin de duvara tam olarak oturmaması ile gevşek bağlantı meydana gelir. Gevşek bağlantılar ısınmaya ve kısa devre sonucu yangına neden olur. 


Ucu Açık / Tamamlanmamış Kablolar

Ucu açık kablolar birbirine temas ettiğinde patlamalar meydana gelebilir. Bu sebeple bu kablolar yetkili kişiler tarafından sonlandırılmalı, ucu açık kablo bırakılmamalıdır.


Hasar Görmüş Kablo

İşyerlerinde yapılan hatalardan bir diğeri hasar görmüş kablo kullanmaktır. Bir kablo veya fiş hasarlıysa yenisiyle değiştirilmeli veya onarılmalıdır.


Aşırı Yükleme ve Uzatma Kabloları

Uzatma kabloları tek bir prizden, çok sayıda elektrikle çalışan alıcıya besleme yapmak için kullanılır. Uzatma kabloları bağlantısı yapılan cihazın gücüne, kullanım amacına ve çektiği akıma uygun olmalıdır. Hiçbir zaman çekilen güç, enerji alınan prizin gü-cünden fazla olmamalıdır. Aksi halde uzatma kab-loları elektrik kazalarına neden olacaktır. Ayrıca, kolayca aşırı yüklenebileceğinden duvar prizlerine takılı uzatma kablolarına tekrar uzatma kablosu eklenmemelidir.


PRATİK ÖNERİLER

Uygun şekilde kullanılan, iyi kalitede, bakımı iyi yapılmış ekipman güvenliği sağlamaya yardımcı olur. Bunun için bakım, muayene, test ve onarım işlem-leri sadece uygun bilgi, beceri ve deneyime sahip kişiler tarafından yapılmalıdır.

Elektrikli alet ve ekipmanlar, uygun standartta imal edilmiş ve CE işaretli olmalıdır.

Zayıf akım ekipmanları için uzatma kablosu kullanılabilir ancak yüksek güç çeken ekipmanlar (örneğin; su ısıtıcılar) için enerji direkt olarak duvar prizinden sağlanmalıdır .

Temizlik veya ayarlama yapmadan önce makinelerin elektrikle bağlantısı kesilmelidir .

Odadan ayrılırken elektrikli aletler (ısıtıcı, prize takılı şarj cihazı, klima) mutlaka kontrol edilmelidir.

Sarkmış ve ekli elektrik kablolarının açıkta durması engellenmelidir.

Arızalı olan anahtar, fiş, priz veya elektrikli el aletleri kullanılmamalıdır.

Elektrik kabloları yürüyüş yollarında (takılacak şekilde) olmamalıdır. Yürüyüş yolunda olması engel-lenemiyorsa bantlanmalı veya kelepçe-klips yardı-mıyla düzenli olması sağlanmalıdır.

Gerekli önlemler alınmadığında, elektrik enerjisi pek çok kazaya sebebiyet verirken görüldüğü üzere basit tedbirlerle kazalar önlenebilir.