ÇMO İstanbul Şubesi Proses E-bülten 13 üncü Sayı

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-07-26 11:22:14
  • Son Güncelleme: 2019-07-26 11:27:14
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ebru Aydınalp
  • Doküman No: 652192
  •    445
  •    2
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/MrSw5C

Bir e-bülten olarak hazırlanan ÇMO Istanbul Șube faaliyetlerinin yer aldığı 13. PROSES ile 6 aylık periyot içerisinde eğitimden, mesleki söyleșilere, sosyal etkinliklerden kurum ziyaretlerine birçok çalıșmanin özetini görebileceğiniz bir sayıdır. Yine süreçte özellikle yönetmeliklerde yapılan değișiklikler ile ilgili şubenin görüşleri Genel Merkez aracılığı ile ilgili Bakanlıklara iletilerek görüșlerin dikkate alması sağlandı.

Çevre Kanunun’da yapılan değișiklik ile Kanunda Çevre Mühendisliği ismi kullanılmıș ve Çevre Mühendislerinin Çevre Görevlisi Belgesi almadan Çevre görevlisi olarak çalıșabilecekleri kabul edilmiștir. Bu değișikliğin yapılması örgütlü bir çabanın sonucu olarak gerçekleșmiștir. Bu ortak çabanın sonucu Çevre Kanunu değișikliği sonrasında yine yayınlanan tebliğler ve yönetmeliklerde cevre muhendislerinin mesleki hakları ile ilgili gelișmelerin yașanmasına vesile olmuştur.

Çevre Kanununda yapılan ve meslek adının Kanunda yar alması Çevre Mühendisleri için önemli bir kazanım olmakla birlikte, sorunların bittiği anlamına da gelmemeli. Özellikle mevzuatlarda yapılan değișikliklerin uygulamada da hayata geçirilmesi ve daha iyi uygulamaların ortaya çıkarılması çabasını büyütülmeli. Aksi halde ne yazık ki ülkemizdeki “her șey kağıt üstünde mevcut” alıșkanlığından kurtulamayız.


Öncelikle hep belirtildigi gibi Çevre Kanunu da dahil değișiklik yapılan ya da yeni çıkarılan mevzuatlarda almıș olunan eğitimden/diplomadan gelen haklarin takipçisi olunarak, mesleği icra ederken bu haklarla birlikte “Çevre Mühendisi” dıșında bașka herhangi bir unvana ihtiyac olmadan ve çevre mühendisliği meslek alanlarınin bașka disiplinlere açılmasını kabul etmeyerek birlikte mücadeleye devam etmemiz gerekmektedir.