Ölçü Dergisi Nisan 2021 Afet

  • Oluşturulma Tarihi : 2021-04-04 21:51:56
  • Son Güncelleme: 2021-04-04 21:58:18
  • Yazar/Hazırlayan: TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 885667
  •    81
  •    2
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/pTJV6X

İstanbul Depremi ya da Yanıtı İçinde Gizli Sorular

Afetlerde Su Yönetimi

Deprem ve İdarenin Sorumluluğu

Deprem ve Büyük Endüstriyel Kazalardan Ne Öğrendik?

Afetler karşısında Toplumsal Direncimizin önündeki “Engeller"

Afet-Salgin Süreçleri Hakkında ve Bu Dönemlerde Yen Kentsel Düşüncenin Yaratılması

Afet ve Kent Planlama Ara Kesitinde Bir Olgu: Afet Parkları

Afet Yönetimi ve Acil Durum Planlama Çalışmalarına Makina Mühendisliği Disiplini Açısından Bakış ve İstanbul Örneklemesi

Depreme Karşı Güvenli Yaşam, Yeni Yaklaşımlarla Mümkün olabilir

Depremin Karakutusu Ne Demektir?

Kanal-İstanbul Bir Yıkım ve Afet Projesi

Kent Topoğrafyasına Bağlı Mikro-İklimsel Değişimler

Kentsel Planlamada Jeofizik Mühendisliğinin Gerekliliği

Afet ve Acil Durum Yönetimi Nedir?

Deprem Tehlikesi Karşısında Kanal İstanbul ve İstanbul Şehri

Ülkemizin Gerçeği Afetlerle Yaşayabilmek

Afete Hazırlıkta Engellileri Unutma!

Afete Yönelik Yaklaşımlar, Değişim ve Peyzaj Mimarlığı

Afete Dirençli Kent İçin Afet Eylem Planı

Afet ve Kuraklık

Tarım ve Afet: Kitlik

Tekidraü Mürefte-Şarköy Depremi


Afet sonrasında en önemli görev merkezi yönetimin yanında yerel yönetimlere düşmektedir. Çünkü yerel yönetimler kamunun halka ulaşmasının ilk halkasını oluşturmaktadırlar. Yerel yönetimler kendi olanakları ile beraber halkın kendisine ulaştırdığı yardımları en kısa yoldan ve en kısa zamanda yardıma gereksinim duyan kesimlere ulaştırabilecek Anayasal kurumlardır.