Küçük İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Kontrol Listesi Broşürü (İSGGM)

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-05-18 01:58:51
  • Son Güncelleme: 2019-06-21 22:41:06
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Burak Tuna
  • Doküman No: 840101
  •    488
  •    32
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/Wr5R1q

Önleyici faaliyetlere yönelik kontrol listesi;

-İnşaat alanındaki tehlikeli maddelerin depolanma şekli ve kullanımı uygun mu?

-  Toza maruziyeti önlemek veya azaltmak amacıyla uygun koruyucu önlemler alınıyor mu?

-  İnşaat alanında bulunan herkes uygun baş ve ayak koruyucusu kullanıyor mu?

-  Riskleri kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmadan kontrol edebilmenin bir yolu varmı?

-  İşçilerin kullandıkları KKD’ler yaptıkları işe uygun mu?

-  KKD dahil tüm ekipman CE işaretine sahip mi?

-  Çalışanlar dışındaki kişilerin inşaat alanına girmesini engellemeye yönelik korkuluk veya benzeri önlemler var mı?

- Çevredekileri (inşaat alanından veya çevresinden geçenler) korumaya yönelik önlemler alınmış mı?

- Çalışanlar, çalışma alanlarına güvenli bir şekilde ulaşıp, güvenli çalışabiliyorlar mı? Örneğin, asma geçitler güvenli mi?

ve daha bir çok soru bu broşürde...

Hazırlanan bu kontrol listesi, inşaat alanındaki tehlikelerin belirlenmesinde bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir. Ancak böyle kısa bir listede tüm tehlikelere yönelik sorular kapsamayacağından bu liste tam bir risk değerlendirmesi için uygun değildir.