Sosyal Uygunluk 12 İnşaat Sektöründe Atık Yönetimi ve Enerji

  • Oluşturulma Tarihi : 2022-04-16 22:37:27
  • Son Güncelleme: 2022-04-16 22:40:33
  • Yazar/Hazırlayan: İLO Türkiye
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 022770
  •    632
  •    3
  •    1
  •    0
  •    https://isg.email/2RJwyA

Kaynakların Verimli Kullanılmasına İlişkin Alınacak Önlemler ve İpuçları

Her firmada belirli bir miktarda atık üretir, her üretilen atığın bir kısmı israftır ve bu israfın en aza indirgenmesi gerekmektedir. Bu da ancak, kaynakların verimli kullanılması ile gerçekleştirilebilir, bu sayede işletme maliyetleri düşer, süreç verimliliği artar.


Temiz üretim süreçlerinde, hammadde ve enerjiyi daha az kullanmak, yeniden kullanım ve geri dönüşümü artırmak, daha az atık oluşturma ve tehlikeli atık miktarını azaltmak amaçlanır.


Kaynakların verimli kullanılmasında önemli bir yaklaşımlardan birisi de temiz üretimdir. Temiz üretim, Birleşmiş Milletler Çevre Programı-  UNEP tarafından, önleyici çevre stratejilerinin proseslere, ürünlere ve hizmetlere sürekli olarak uygulanması ile verimliliğin artırılması ve çevre ve insana yönelik risklerin azaltılması, olarak tanımlanmaktadır. Temiz üretim süreçlerinde, hammadde ve enerjiyi daha az kullanmak, yeniden kullanım ve geri dönüşümü artırmak, daha az atık oluşturma ve tehlikeli atık miktarını azaltmak amaçlanır. Üretim proseslerine yönelik temiz üretim, üretim prosesi boyunca; hammadde, su ve enerjinin korunması, toksik ve tehlikeli hammaddelerin ortadan kaldırılması ile bütün emisyon ve atıkların miktar ve toksisitelerinin kaynağında azaltılması uygulamalarını kapsar.