Acil Tıbbi Hizmetler
Bir acil durumdan hemen sonra uygun araç gereçler kullanan eğitimli personel tarafından sunulan hizmetler. Yaralanmalara karşı ATH ile hayati tehlikesi olan yaralanmaların yol açabileceği ölüm oranlarının azaltılması amaçlanmaktadır. Bu hizmetler, kişinin hastaneye varmasından önce sağlanan bakım (olay mahallinde yapılan müdahale ve nihai tedavinin yapılacağı yere nakledilmesi dahil olmak üzere hastane öncesi ATH) ve bir hastane ortamında sağlanan tıbbi tedaviyi kapsamaktadır.

Ersoy İnce


Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.