Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.

N1 sınıfı araçlardan azami kütlesi 2 tonu aşmayanlar ve M1 sınıfındaki motorlu araçlar, en az bir ön dingili ve en az bir arka dingili eşzamanlı tahrikli olarak tasarlanmış, bir dingilinin tahriki ayrılabilen araçlar dahil ve en az bir diferansiyel kilit mekanizması veya buna benzer işlevde en az bir mekanizması varsa ve tek araç için hesaplanan % 30’luk bir eğimi tırmanabiliyorsa, arazi tipi araç olarak kabul edilir.

Sevcan Arslan


Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.

Sevcan Arslan


Hacim ölçü birimi; 1 ABD galonu: 3,78 lt, İngiliz galonu:4,54lt

Ersoy İnce


Nükleer reaksiyonlar veya radyoaktif bozunmalar sonucu atom çekirdeklerinden yayınlanan elektromanyetik ışınlardır.

Ersoy İnce


Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan, bakım veya servisinin de yapılabileceği kapalı veya açık olan yerlerdir.

Sevcan Arslan


Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etme ye yarayan işarettir.Garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır.

Ersoy İnce


Gastronomi Uzmanı; zengin Türk mutfak kültürünün geliştirilmesini, uluslararası düzeyde tanıtılmasını ve saygınlığının korunmasını sağlayan, modern ve klasik pişirme teknikleriyle yiyecek içecek yönetimi konularında donanımlı, gıda ham maddelerinin besin değerini kaybetmeden yemek pişirme kültür ve aktivitesini resim, heykel, müzik, felsefe ve görgü kuralları ile birleştirerek görsel şölen içerisinde sunabilen yönetici kişidir.

Ersoy İnce


Ülkenin bir yıl içinde ürettiği sermaye, mal ve hizmetlerin veya yaratılan katma değerin toplamının nakit para cinsinden karşılığı. Bu, cari ve sabit fiyatlar olmak üzere iki farklı değişken esas alınarak belirlenmektedir.

Ersoy İnce


Ekonomide yerleşik olan üretici birimlerin belirli bir dönemde yurt içi faaliyetleri sonucu yaratmış oldukları tüm mal ve hizmetlerin toplam üretim değeridir.

Ersoy İnce


Faaliyetiyle canlılara ve çevreye zarar veren veya zarar verme ihtimali olan iş yerlerine verilen genel ad. Gerek çıkardıkları duman, koku ve gürültü yönünden, gerekse yaptıkları faaliyet sonucunda oluşan katı, sıvı ve gaz hâlindeki zararlı atıkları yönünden insanlara ve doğaya fiziksel, ruhsal ve sosyal açılardan tehdit oluşturmayı kapsamaktadır.

Ersoy İnce


Gaz
Kritik nokta üzerindeki akışkan bulunduğu sıcaklıkta basınçla sıvılaştırılmayan akışkandır.

Ersoy İnce


Ortamda herhangi bir gaz kaçağını algılayan ve alarm veren elektronik cihazlar. Genellikle evlerin mutfak bölümlerinde bulunur.

Ersoy İnce


Bir Wobbe endeksi aralığı ile birbirine bağlı, benzer yanma davranışı gösteren gaz yakıtları grubudur.

Burak Tuna


Asetilen, propan, hidrojen veya benzeri bir yanıcı gaz oksijen yardımıyla yakılarak istenilen kaynak ısısı elde edilir. Gazların her ikisi de tüplerden alınır. Kaynağın şekline ve kaynak yapılacak yüzeylerin cinsi ve kalınlığına göre hamlaçta gerekli olan ayarlamalar yapılır. Bu şekilde elde edilen sıcaklık 3000 dereceyi bulur.

Sevcan Arslan


İlgili standardına uygun elektrik kesilmesine karşı kendinden bataryalı algılama ve uyarı cihazıdır.

Burak Tuna


Oksi-asetilen kaynağı da denilir. Yanıcı gaz olarak kullanılan asetilen hamlaçta oksijen ile birleşerek yakılır. Elde edilen ısı ile, yanyana getirilen parçaların kaynak yüzeyleri ve aynı malzemeden mamül bir elektrod dolgu metali olarak eritilerek kaynak bağlantısı sağlanır. Kaynak sırasında parçalara kuvvet uygulanması söz konusu değildir.

Sevcan Arslan


Gaz veya buharın aynı basınç ve aynı sıcaklıktaki havaya (hava, 1,0 atmosfer basıncına eşittir) göre yoğunluğudur.

Burak Tuna


1 bar mutlak basınç altında 15 °C sıcaklıkta gaz halinde bulunan her türlü yakıttır.

Burak Tuna


Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile gebeliği hakkında işverenini bilgilendiren çalışandır.

Burak Tuna


Radyasyona maruz kalma durumu ortadan kalktıktan çok uzun süre sonra görülen biyolojik etkidir. (örn: kanser)

Ersoy İnce


Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.

Burak Tuna


Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen zamanı içerisinde yedi buçuk saati geçmeyen çalışma zamanıdır.

Burak Tuna


güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.

Burak Tuna


Objektif delil sağlanması yolu ile belirli bir kullanım amacı ve uygulama için şartların yerine getirildiğinin teyidi. Not 1 - “Geçerli kılınmış” terimi, karşılık gelen statüyü belirtmek için kullanılır. Not 2 - Geçerlilik için kullanım şartları, simüle edilmiş veya gerçek olabilir.

Orkun ÇOBAN


Radyoaktif artıkların kontrollü bir şekilde çevreden yalıtılarak, daha sonraki işlemler için geçici bir süre bekletilmesidir.

Ersoy İnce


Sürekli tesisin işletmeye açılmasına kadar kullanılmak için geçici olarak kurulan ve sürekli olarak kullanılmayan alçak gerilimli her türlü tesislerdir. Lunapark, panayır gibi tesisler ve şantiyeler geçici tesis sayılır.

Sevcan Arslan


Afetlerde büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve kanatsız, karada veya suda yetiştirilen hayvanların beslenmesini ve barındırılmasını sağlayan geçici yapıdır.

Ersoy İnce


Herhangi bir işverenden geçici bir süre ile işçilerini kendi işyerinde mesleklerine uygun işlerde çalıştırmak üzere devralan işverendir.

Burak Tuna


Konutu afet ve acil durum nedeniyle kullanılamaz hâle gelen veya konutun kullanılmasının riskli olması sebebiyle açıkta kalan afetzedeler ile tahliyeye tabi olanların bulundukları yerlerde veya başka yerlerde münferit veya toplu hâlde geçici olarak barınmalarının sağlanması, geçici barınmadır.

Ersoy İnce


Afetten etkilenen toplulukların, arama kurtarma, tıbbi ilk yardım, tedavi, barınma, beslenme, haberleşme, güvenlik, psikososyal destek gibi temel ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanabildiği sürece verilen addır.

Ersoy İnce


Devletler tarafından şiddet veya çatışma nedeniyle kitleler hâlinde kaçıp gelen, durumları geçici olan kişilere bireysel statü belirlemesi olmadan, koruma sağlamak için geliştirilen düzenleme veya araç. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Geçici Koruma Kanunun 91. Maddesinin birinci fıkrası kapsamında, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan yabancılara sağlanan koruma” biçiminde tanımlanmıştır.

Ersoy İnce


Taslakların geçiş hükümlerini düzenleyen maddeleridir.

Burak Tuna


Işınlanmanın üzerinden çok uzun zaman geçtikten sonra ortaya çıkan sonuçlardır. Etkinin büyüklüğü stokastiktir, sağlık üzerine etkinin ciddiyeti doz miktarından bağımsızdır. Ancak ortaya çıkma olasılığı bir eşik değeri olmaksızın doz miktarı ile orantılıdır.

Ersoy İnce


Bir radyonüklitin, hareketsiz bir ortamda soğurulması ile çevreye yayılma hızının azalmasıdır.

Ersoy İnce


Görev sırasında belirli araç sürücülerinin, can ve mal güvenliğin tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarına geçiş üstünlüğü denir.

Ersoy İnce


Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.

Sevcan Arslan


Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.

Sevcan Arslan


Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmıdır.

Sevcan Arslan


Özel gazla doldurulmuş kapalı bir ortamda, iyon deşarjı yoluyla, iyonlaştırıcı radyasyonun algılanmasında ve ölçülmesinde kullanılan bir cihazdır.

Neşe Cizreliogulları


Özel gazla doldurulmuş kapalı bir ortamda, iyon deşarjı yoluyla, iyonlaştırıcı radyasyonun algılanmasında ve ölçülmesinde kullanılan bir cihazdır.

Ersoy İnce


Yangınlarda enkazın dağıtılmasında kullanılan uç tarafı dikdörtgen sert metalden yapılmış, 90 derece açıyla bu metal levhaya bağlı sopası olan malzemedir.

Ersoy İnce


Bir yapıda taşıyıcı sistemi ve/veya dış duvarları oluşturan yapı elemanlarının, arada havalandırma boşluğu teşkil edilmeyecek şekilde çeşitli yapı malzemeleri kullanılarak kaplanmasıdır.

Burak Tuna


Geleneksel El Sanatları Teknikeri, teknoloji ve kendi öz değerlerini birleştirerek turizm, ekonomi ve kültürümüze katkıda bulunacak el sanatı ürünlerini tasarlama, geliştirme ve uygulama çalışmalarında görev yapan kişidir.

Ersoy İnce


Ay ve güneşin konumlarındaki değişimler sonucu kütle çekimlerindeki farklılıklar nedeniyle deniz seviyesindeki alçalma ve yükselme olayı, metcezirdir.

Ersoy İnce


Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak imar planında kentin gelişmesine ayrılmış olan alandır..

Ersoy İnce


Geliştirme eğitimi, eğitim vasıtasıyla kazanılan becerilerin üzerine ilaveler yapılmasını sağlar. Geliştirme eğitimi, mevcut becerilerin derinleştirilmesini, geliştirilmesini (ilaveler yapılmasını) ve yenilenmesini sağlar.

Serdar ŞAHİN


Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun, denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her aracı ifade eder.

Ersoy İnce


Yaptıkları anlaşmalarla gemi sahibi, kaptan, işleten veya gemi kiralayanın nam ve hesabına hareket eden ve üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı bunların haklarını koruyan, anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getiren ve karşılığında ücret alan kişi veya kuruluşlardır.

Ersoy İnce


Gemi Boru Donatımcısı, belirli bir süre içerisinde makine dairesi ve üst güverte boru donatım projesini okuyan, bunların üretimini, montajını, bakım onarım ve kalite kontrol görevlerini yapan kişidir.

Ersoy İnce


Boya teknik dosyasının hazırlanması safhasında Gemi Boya Yönetmeliğinde geçen denetimleri gerçekleştiren ve İdarece bu konuda yetki belgesi verilen kişiler.

Sevcan Arslan


28/6/1968 tarihli ve 12936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi ve değişikliklerinde tanımlanan gemi uzunluğu.

Sevcan Arslan


Gemilerde yapılan denetim sonucunda geminin, personel ve yolcuların sefer sırasındaki sağlık emniyeti açısından ilaç, tıbbi malzeme, hijyen ve eğitim konusunda yeterli olduğunu gösteren sertifikadır.

Ersoy İnce


Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi, her türlü deniz taşıtının ve gemi makinesinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması konularında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir

Ersoy İnce


Gemi Makineleri İşletme Mühendisi, gemilerin itici kuvvet sistemlerinin, güç merkezlerinin, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, dümen-dişli mekanizmasının, pompaların ve diğer mekanik ve elektrik teçhizatının projelerini yapan, bunların yapımı ve işletilmesiyle ilgili işleri planlayan ve yürütülmesini denetleyen kişidir.

Ersoy İnce


Geminin üzerine kayıtlı olduğu kişiyi veya gemi kısmen veya tamamen bir başka gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir anlaşma çerçevesinde işletiliyorsa; işleten gerçek veya tüzel kişiyi, işvereni

Sevcan Arslan


Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisi, her türlü su altı ve su üstü deniz araçlarının, gemi, denizaltı gibi sabit deniz yapılarının projelendirme, tasarım ve üretim aşamalarında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir.

Ersoy İnce


Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini ifade eder.

Ersoy İnce


İlk kez başvuran gemiadamı adayları ile gemiadamlarının denizde çalışmalarına elverişli olduklarını göstermek için yetkili sağlık kuruluşundan aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" veya "Özel Durum Sağlık Raporu" ile şahsen Sahil Sağlık Denetleme Merkezine başvurarak düzenletmek zorunda oldukları sağlık belgesini veya yaptırılan belirli tetkikler neticesinde Sahil Sağlık Denetleme Merkezinde yapılan muayene ile düzenlenen "Periyodik Sağlık Muayene Raporu” sonucu verilen sağlık belgesini ifade eder

Ersoy İnce


Gen
Kromozomda bulunan işlevsel kalıtım birimi. DNA’da bulunan ve hücresel yapı ve işlevi meydana getiren bilgiyi kodlayan “şablon”.

Ersoy İnce


Rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak belirli bir genin ifadesini belirli bir ölçüde azaltmak veya tamamen yok etmektir.

Ersoy İnce


Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışandır.

Burak Tuna


15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişidir.

Burak Tuna


Bir alan içerisinde daha çok eşbiçimli bir aydınlatma düzeyi sağlayan aydınlatmadır.

Ersoy İnce


İşyerinin bir bölümüne veya tümüne gerekli oranda hava vererek ya da havayı çekerek tüm alandaki havanın değişmesi işlemidir.

Burak Tuna


Meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan afetlerin genel hayata etkili olup olmadığının, 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 1. maddesi uyarınca hazırlanan “Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmesi.

Ersoy İnce


Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta.

Sevcan Arslan


SSGSSK'da genel sağlık sigortalısı için alınması öngörülen prim tutarıdır.

Burak Tuna


Poliçe üzerinde açıkça ifade edilmiş, teminatın kapsamı, istisna edilen haller, hasar prosedürü, sigortalının görev ve yükümlülükleri, anlaşmazlık halinde uygulanabilecek hükümler, prim ödemesi, rücu durumu gibi sigorta sözleşmesinin esaslarını içeren koşullardır.

Ersoy İnce


Canlıların oluşumunu programlayan genetik şifrelerin çözülmesi, çözülen şifrelerin tıp, biyoteknoloji gibi pek çok alanda iyileştirme amaçlı kullanılması, depolanması ve anlamlandırılması için istatistiksel yöntemler geliştiren ve kullanan kişidir.

Ersoy İnce


Genetik ve Biyomühendis, biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla temel tıp bilimleri ve mühendisliğin temel ilkelerini kavrayarak biyolojik mekanizmaları ve olayları mühendislik perspektifinden inceleyen, matematik, fizik ve kimya gibi temel bilimler alt yapısıyla moleküler biyoloji, biyokimya, genetik ve hücre biyolojisi, biyomalzemeler, biyodinamik, biyoısı iletimi, biyorobotik alanlarında görev yapan kişidir.

Ersoy İnce


Belirli bir organizmanın kromozomlarında bulunan genetik materyalin tamamıdır.

Ersoy İnce


Tüm nicel karakter lokuslarının (QTL) en az bir işaretleyici ile tüm genomu kaplayan genetik işaretleyicilerin kullanıldığı bir tür işaretleyici destekli seleksiyondur.

Ersoy İnce


Hücre DNA’sı üzerinde mutasyon yapıcı, kanserojen veya insan ya da hayvanda düşüğe neden olabilen türden farmasötik ve kimyasal maddeleri, kanser tedavisinde kullanılan sitotoksik (antineoplastik) ürünleri ve radyoaktif materyali ihtiva eden atıklar ile bu tür ajanlarla tedavi gören hastaların idrar ve dışkı gibi vücut çıkartılarıdır.

Burak Tuna


Sigorta konusu olan şeyin, sigorta teminatı kapsamındaki tehlikelerden birinin gerçekleşmesi sonucu tamamen kullanılamaz ve onarılamaz hale gelmesi durumudur. Bu durumda, sigorta şirketinin azami sorumluluğu, sigorta poliçesi üzerinde yazan miktar kadardır. Bir binanın yanması veya depremde yıkılması, bir geminin batması gerçek tam zıya örnekleridir.

Ersoy İnce


Bir fabrikada, bir serviste, bir işletmede ya da etkinlik sırasında kullanılan araçların, nesnelerin tümüdür.

Ersoy İnce


Asma makaslarda yanlamalardan gelen basınç kuvvetlerinin etkisiyle çekmeye çalışan ve makasın açılmasını önleyen makas konstrüksiyon elemanıdır.

Ersoy İnce


Nihai kullanıcının elinde bulunan ürünün iktisadi işletmeciye geri getirilmesini amaçlayan her türlü önlemdir.

Ersoy İnce


Çeşitli uluslararası hukuki belgelerde öngörülen koşullar çerçevesinde, mülteci veya savaş esirlerinin vatandaş oldukları ülkeye geri dönme hakkı. Geri dönüş seçeneği, kişileri alıkoyan güçlerin değil bireyin kişisel bir hakkıdır. Ayrıca, geri dönüş, kişileri alıkoyan güçlerin bu haktan yararlanmaya uygun kişileri (asker ve siviller) serbest bırakma, menşeî ülkelerin ise vatandaşlarını kabul etme yükümlülüğünü içermektedir

Ersoy İnce


Enerji geri kazanımı ve yakıt olarak kullanımı ya da dolgu yapmak üzere atıkların tekrar işlenmesi hariç olmak üzere, organik maddelerin tekrar işlenmesi dahil atıkların işlenerek asıl kullanım amacı ya da diğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü herhangi bir geri kazanım işlemi.

Sevcan Arslan


Ülkede kalmak için yasal izni olmayan ve idari gözetim altında tutulan göçmenlerin sınır dışı edilinceye kadar temel ihtiyaçlarının (konaklama, sağlık, temizlik ve beslenme) karşılandığı merkezdir.

Ersoy İnce


Mültecilerin devletler tarafından, hayat ve özgürlüklerinin tehdit edilebileceği ülke veya topraklara herhangi bir şekilde geri gönderilmelerini yasaklayan temel mülteci hukuku ilkesidir.

Ersoy İnce


Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmedir.

Ersoy İnce


Hiçbir darbe olmadığında; yüksek bir empedansa sahip olan, bir gerilim artışına cevap (tepki) olarak, empedansında aniden düşme meydana getiren DKD’dir. Gerilim anahtarlayıcı düzen olarak kullanılan bileşenlere yaygın örnekler; atlama aralıkları (eklatörler), gaz tüpleri, tristörler (silikon-kontrollü redresör) ve triyaklar’dır.

Sevcan Arslan


Hiçbir darbe olmadığında; yüksek bir empedansa sahip olan, artan darbe akımı ve geriliminde empedansını sürekli azaltan bir DKD’dir. Doğrusal olmayan düzen olarak kullanılan bileşenlere yaygın örnekler; değişken dirençler (varistörler) ve bastırıcı (supressör) diyotlardır.

Sevcan Arslan


Yaşlıların yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla, onlara en uygun yaşam koşullarını oluşturmaya, sosyal ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetleri belirleyen, planlayan, organizasyon yapan ve kontrol eden kişidir.

Ersoy İnce


Torna tezgâhı üzerinde hareket ettirilerek uzun parçaların tezgâha bağlanmasında kullanılan yardımcı aparattır.

Ersoy İnce


Torna makinesinde bir yatak içerisinde hareket eden ve fener mili puntası ile arasındaki mesafesi parça uzunluğuna göre ayarlanabilen konik uçlu puntadır.

Ersoy İnce


Sevk sistemine bakılmaksızın, spor ve gezi amaçlı, tekne boyu 2,5 metreden 24 metreye kadar olan, kişisel deniz taşıtı haricindeki herhangi bir deniz taşıtı.

Sevcan Arslan


Kuruluşun kendisine ait veya protokol ile temin ettiği sınav merkezleri dışında kullanılan sınav alanlarıdır.

Burak Tuna


Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içkiler ve sakızlar ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil, insanlar tarafından yenilen ve/veya içilen ham, yarı mamul veya mamul her türlü maddedir.

Ersoy İnce


1. İnsanların sağlıklı yaşayabilmesi için gereken tüm gıda maddelerinin üretilmesi, nakledilmesi, saklanması ve satılmasıyla ilgili koşulları belirleyen düzenlemenin ana hedefi. 2. Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü tehlikenin yok edilmesi için alınan hijyen önlemleri. Mevcut gıda denetimi yasamız, 1997 tarihli Türk Gıda Kodeksi ile belirlenmiş olan kriterlere uyulmasını zorunlu kılmaktadır.

Ersoy İnce


Ambalajlı gıdanın veya gıdanın içinde bulunduğu ortamın durumunu gösteren madde ve malzemeler.

Sevcan Arslan


Her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddelerinin toptan veya perakende dağıtım ve satışının yapıldığı ve bunların satış için depolandığı yerlerdir.

Ersoy İnce


Gıda maddelerinin ham maddeden başlayarak; depolama, tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme, ambalajlama işlerinden bir veya birkaçının yapıldığı ve gıda maddeleri satış yerlerine gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamını ifade eder.

Ersoy İnce


Gıda Mühendisi, gıda ham maddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri geliştiren kişidir.

Ersoy İnce


 Gıda maddelerinin tekniğine uygun şekilde işlendiği, üretildiği ve aynı mekânda tüketime sunulduğu yerlerdir.

Ersoy İnce


Gıda, Tarım ve Hayvan Sağlığı Laborantı bitkisel ve hayvansal üretimde verim ve kalitenin artırılması, sağlıklı ürün elde edilmesi ve ürün türlerinin artırılmasına yönelik her türlü toprak, su, yaprak, gübre, bitkisel ürün örneklerine ve hayvan sağlığıyla ilgili laboratuvar çalışmalarına ait duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri laboratuvar ortamında yapan kişidir.

Ersoy İnce


İnsanların ışınlanması sonucu soğurulan dozun deri ile sınırlı kalacağı ve daha derindeki organlara erişemeyeceği kadar düşük giriciliğe sahip harici radyasyondur.

Ersoy İnce


İnsan dokularına ve diğer organlarına hasar verebilecek kadarderi altına nüfuz edebilenhariciradyasyondur. (örn: gama radyasyonu,x-ışını radyasyonu, nötron radyasyonu)

Ersoy İnce


Derinin delinmesi ya da kesilmesi ya da vücuda bir alet veya yabancı cismin sokulması ya da bir vücut boşluğunun muayene edilmesi anlamındadır. Uluslararası Sağlık Tüzüğünün amaçlarına uygun olarak, kulak, burun ve ağzın tıbbi muayenesi, cilt, ağız veya kulak termometresi kullanılarak vücut ısısının değerlendirilmesi, termal görüntüleme, tıbbi inceleme, cihaz ile dinleme, yüzeyden el ile dokunarak muayene, göz içi taraması, haricen idrar, dışkı veya tükürük numunelerinin alınması, vücut yüzeyinden kan basıncını ölçme ve elektrokardiyografi girişimsel olmayan (non invaziv) şeklinde mütalaa edilecektir.

Ersoy İnce


Binanın taşıyıcı sistemine kendine ait bir konstrüksiyon yardımı ile asılı olarak yapının kabuğunu oluşturan, binanın yükünü almayan, önceden üretilmiş değişik malzemelerden oluşan dış duvarlardır.

Burak Tuna


Yerel topraklama tesislerinin birbirlerine bağlanmasıyla elde edilen ve birbirlerine yakın mesafede bulunan topraklama tesislerinde hiçbir tehlikeli topraklama geriliminin (toprak potansiyel yükselmesi) ortaya çıkmamasını sağlayan bir topraklama sistemidir. Böyle sistemler, toprak arıza akımın bölünmesine izin vererek, yerel topraklama sisteminde topraklama geriliminin küçültülmesini sağlar. Böyle bir sistem bir eşpotansiyel yüzey oluşturur.

Ebru Aydınalp


GMP
İnsan sağlığını doğrudan etkileyebilecek ürünlerin (ilaç, kozmetik, gıda, medikal cihaz) hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eden bir kalite sistemidir.

Ersoy İnce


Çerçeve konstrüksiyonlu mobilya elemanlarının çerçeve içerisinde kalan boşluğunu kapatan elemandır.

Ersoy İnce


Bir grubun uluslararası bir sınırı geçerek veya bir devlet içinde yer değiştirmesi. Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirmesine ilişkin nüfus hareketleri, göç kapsamına girer. Buna, mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, yerinden çıkarılmış kişiler ve ekonomik göçmenler dâhildir. 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu göçü; “Yabancıların, yasal yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den çıkışını ifade eden düzenli göç ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını, Türkiye’den çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz göç olarak iki şekilde tanımlamıştır.

Ersoy İnce


Özelikle hem devlet sınırları içinde yabancıların girişi ve mevcudiyetini hem de mülteciler ve korunma ihtiyacı bulunan diğer kişilere sağlanan korumayı yönetmek üzere, sınır ötesi göçleri düzenli ve insani bir şekilde yönetmek için çeşitli devlet kurumları ve ulusal bir sistemden oluşan yönetimin adıdır.

Ersoy İnce


Mülteci tanımı ile ilgisi olmayan, tamamen ekonomik sebeplerle veya hayatını maddi yönden iyileştirme amacıyla menşei ülkesini terk eden kişi. Ekonomik göçmenler, mülteci statüsü kriterleri kapsamında değillerdir ve bu nedenle mülteciler gibi uluslararası koruma alma hakkına sahip olmazlar.

Ersoy İnce


Yer altı açıklarında, tavan ve yan duvarlardan ayrılan kaya parçalarının ve blokların açıklığın içine çökmesidir.

Ersoy İnce


Aşık ve dikme (baba) düzleminin yanal hareket yapmasını engelleyen stabilite elemanıdır.

Ersoy İnce


Kadın veya erkek üreme organlarına verilen isimdir.

Ersoy İnce


Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi ayrıca, taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen kişidir.

Burak Tuna


İnsanların yurt dışına daimi veya geçici olarak yerleşmek üzere ayrıldıkları ülke; kaynak ülkedir.

Ersoy İnce


Afet ve acil durum ile sivil savunma hizmetlerinde görev almak isteyen gerçek ve tüzel kişi. Gönüllü, olağan görev, yükümlülük ve sorumluluklarının dışında, sahip olduğu bilgi, tecrübe ve donanımı kendi özgür isteği ve iradesi ile maddi-manevi karşılık beklemeden toplumun hizmetine sunan birey ve/veya topluluktur. Gönüllü katkı, bilgi paylaşma, teknik yardım, materyal, donanım sağlama ya da fon geliştirme, ofis ya da iletişim çalışması vb. olmak üzere, yüz yüze ya da sanal ortamdan yararlanılarak, farklı biçimlerde geniş bir yelpazeye ve faaliyet konularına yayılabilmektedir. Örnek olarak, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri tarafından çalışma yürütülen başlıca faaliyet alanları şöyledir: Çevre ve afet risklerinin azaltılması, yoksulluğun ortadan kaldırılması, sosyal içerme ve sosyal bütünleşme, eğitim, sağlık, barış ve güvenlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlerin katılımıdır.

Ersoy İnce


Zorunlu olmaksızın, kendi isteğiyle bir itfaiye erinin yaptığı işi mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre yapan kimsedir.

Ersoy İnce


Mültecilerin özgür iradeleri ile aldıkları karar neticesinde menşe ülkesine geri dönmeleri durumu. Gönüllü geri dönüş organize edilebilir veya kendiliğinden gerçekleşebilir.

Ersoy İnce


Zorunlu olmaksızın, kendi isteğiyle bir itfaiye erinin yaptığı işi mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre yapan kimse

Abbas Musa Gökburun


Afet yönetimi ile ilgili yardım ve diğer çalışmalarda, kişilerin hiçbir karşılık beklemeden ve baskı altında kalmadan kendi hür iradeleriyle yer almasıdır.

Ersoy İnce


Afet yönetimi ile ilgili faaliyete gönüllü olarak katılmak isteyen kişilere verilen temel eğitim. Ana hatlarıyla hafif arama-kurtarma, sağlık, ilk yardım, yangın söndürme, psiko-sosyal destek, lojistik gibi konular bu kapsamdadır.

Ersoy İnce


Birbirine dik birleşen iki elemanın 90 derece durumunu kontrol etmeye yarayan ölçü aleti.

Sevcan Arslan


Yatay ve dikey çerçeve elemanlarının köşelerde açıortaylı birleşimidir.

Ersoy İnce


Görsel İletişim Tasarımcısı, televizyon ve sinema grafiklerinin bilgisayar yazılımlarının ekran düzenlemelerini tasarlayan kişidir.

Ersoy İnce


Görsel öğrenme, kavramların, düşüncelerin, prosedürlerin, verilerin ve diğer bilgilerin grafik düzenleyiciler üzerinden ifade edilmesi yoluyla gerçekleşen öğrenmedir. Görselleştirmede yazılar görsel bir unsur olarak yine kullanılabilir. Ancak şekiller, resimler, tasvirler ve tüm bunlar arasındaki ilişkileri gösteren gruplama, ilişki ve yön belirleme şekilleri konunun algılanmasını, anlaşılmasını ve hatırlanmasını kolaylaştırır. Öğrenme süreci içinde yer alan bir prosedür, akış, bileşen, süreç, kategori, hiyerarşi, ilişki, eğilim, dağılım, değişim, yayılım gibi içerikler görselleştirildiğinde çok daha kolay anlaşılabilir hale gelir. Akıl ya da kavram haritaları olarak bilinen görsel yöntem, bir dizi ilişkili bilginin toplu bir şekilde düzenlenmesinde son derece etkilidir. Bir konuyu, süreci ya da araştırma sonucunu infografik olarak ifade edilen formatta sunmak uzun uzun anlatmaktan çok daha ilgi çekici ve akılda kalıcı olabilir. Görsel düzenleyicilerle birlikte yazılı, işitsel ve hareketsel unsurların bir arada kullanılmasının öğrenme verimliliğini daha da artıracağı unutulmamalıdır.

Serdar ŞAHİN


Aile danışmanının; bireyler, çiftler ve ailelerle yüz yüze yürüttüğü danışmanlık oturumlarıdır.

Ersoy İnce


Götürü ücret türü, parça başına ücret türüyle benzerlik gösterir. Bu ücret tipindeki temel koşul işin miktar olarak ölçülemediği, bununla birlikte zaman olarak da bir kısıtının olmadığı hallerde geçerli olmasıdır. Götürü ücret verilen işler, işin yapılması, tamamlanmasıyla ücretlendirilen işlerdir.

Sevcan Arslan


Bir hata sonucunda bir elektrik işletme elemanının gövdesi ile aktif bölümler arasında oluşan iletken bağlantıdır.

Burak Tuna


Göz merceğinin dışarıdan ışınlanma miktarını belirlemen için kullanılan doz değeridir. Bu doz esaplanırken 0.3cm derinlikteki dokunun aldığı doza eşdeğer olarak kabul edilir.

Ersoy İnce


Gözdeki korneal sinirleri uyararak gözyaşı, yanma ve körlüğe neden olan, ölümcül olmayan bir kargaşa kontrol ajanıdır.

Ersoy İnce


Oluşturulan hedeflere ulaşmak amacıyla ele alınan konunun uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini tayin etmek için yapılan faaliyet.

Orkun ÇOBAN


Nükleer maddenin yetkisiz kişilerce yerinden alınmasının saptanması için insan veya cihazlar tarafından sürekli izlenmesidir.

Ersoy İnce


Radyasyondan korunma amacı ile giriş ve çıkışların özel denetim altında tutulduğu ve içerisindeki çalışmaların özel kurallara bağlı olduğu alanlardır.

Ersoy İnce


Hastalıklarda müdahale ya da tedavi öncesinde uygulanan tıbbi bir yaklaşımdır. Bu süre içerisinde tekrar tekrar tetkikler yapılır.

Ersoy İnce


Agregaların elek analizi deneyi ile belirli tane boyutu gruplarına ayrılarak belirlenen saptanan tane boyutu dağılım oranlarıdır.

Ersoy İnce


Grafik Animasyoncusu, proje çerçevesinde hedef kitleye uygun olarak sanal ve gerçek nesnelerin iki veya üç boyutlu tasarımını yapan, nesnelerin hareketleriyle bir hikaye anlatan, hikayeyi izlenebilir gösteri olarak hazırlayan kişidir.

Ersoy İnce


Grafik Tasarımcısı, bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim kanallarında yayınlanmak üzere yazı ve görsel elemanlarla sanatsal ölçütler içinde tasarlayan kişidir.

Ersoy İnce


Grafik Teknisyeni, kitapların, dergilerin, gazetelerin veya ambalaj, katalog, afiş, broşür gibi endüstriyel ürünlerin resim, amblem, desen vb. şekillerini grafik tasarımcısının direktifleri doğrultusunda uygulayan kişidir.

Ersoy İnce


Soğurulan radyasyon doz birimi olup, 1 kilogram maddede 1 joule’luk enerji soğurulmasına karşılık olan radyasyon dozu 1 Gray’dir. 1 Gray = 1 Jkg-1 = 100 raddır.

Ersoy İnce


Gevşetme, kazı, serme işlemlerinden birini veya bir kaçını kullanarak tesviye işini yapan, hendek açma, genellikle yol yapımında kullanılan, toprağı kazımak, toprak yığınını sürükleyip yaymak, yeri düzlemek gibi işlemler yapan ve en az 40 kw-53 hp motor gücüne sahip makinedir.

Burak Tuna


Metanın havayla karışımıdır.

Burak Tuna


Maden ocaklarının galerilerinde bulunabilen metan gazı ile havanın belirli oranlarda biraraya gelmesi sonucu meydana gelen patlamadır.

Ersoy İnce


Bu hacim, geminin güverte altı ve güverte üstü bütün kapalı yerlerinin hacmini ifade eder.

Ersoy İnce


İtfaiye teşkilatlarında çeşitli sınıf ve rütbelerdeki personelin ortak amaçlar etrafında bir araya getirildiği istasyonlara verilen addır.

Ersoy İnce


İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenlerdir.

Ebru Aydınalp


Madenlerin yeraltı bölümlerinde kullanılacak teçhizatlar için geçerli olanları ve bu tip madenlerin grizu gazı ve/veya yanıcı tozlar tarafından muhtemel tehlike oluşturabilecek yerüstü tesislerinde kullanılan, M1 ve M2 teçhizat kategorilerini içeren parçalardır.

Burak Tuna


İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenlerdir.

Ebru Aydınalp


Patlayıcı ortamlar nedeniyle tehlike oluşacak muhtemel diğer yerlerde kullanılacak teçhizatlar için geçerli olan, 1, 2 ve 3 teçhizat kategorilerini içeren parçalardır.

Burak Tuna


İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenlerdir.

Ebru Aydınalp


İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma veya tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenlerdir.

Ebru Aydınalp


Büyük ölçekli bir akın içindeki tüm kişilerin prima facie (varışta tanıma) esasına bağlı olarak mülteci sayılmalarına dair uygulama. Grup hâlinde belirleme, önceden kişisel statü belirleme yapılmaksızın koruma ve yardım ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân tanır.

Ersoy İnce


İşçi sendikası ile işveren sendikası arasında, birden çok üye işverene ait aynı işkolunda kurulu işyerlerini ve işletmeleri kapsayan toplu iş sözleşmesi.

Sevcan Arslan


GSS
Geri Sarmalı Düşmeyi (Düşüş) Durdurucu

Burak Tuna


Guano ve balık pullarında bulunan ve nükleik asitleri oluşturan dört bazdan biri olan bir bileşim. Çift sarmallı DNA’da sitozin ile eşleşen bir pürin türevidir.

Ersoy İnce


Bir canlı varlığın fizik kuvveti; fiziksel çaba harcama yeteneğidir.

Ersoy İnce


Afet nedeniyle hasar görüp görmediğine bakılmaksızın, bir yapının mevcut dayanım kapasitesi ve güvenlik düzeyini yükselterek afet riskini azaltmayı amaçlayan faaliyet. Bu çalışma kapsamında yapı yüklerinin azaltılması, kullanım şeklinin değiştirilmesi, enerji emici elemanlar eklenmesi ve temel izolasyon sistemleri uygulanması gibi teknik çözümler bulunmaktadır.

Ersoy İnce


Batıdan esen rüzgâr çeşididir.

Ersoy İnce


Doğudan esen rüzgâr çeşididir.

Ersoy İnce


Çok sıcak ve nemli bir ortamda uzun süre kalmak ve yoğun güç sarfetmek sonucunda vücut ısısını düzenleyen sistemin bozulmasıyla ortaya çıkan tehlikeli durum. Güneşte kalınan süre, hissedilen ısı, sarf edilen güç ve kişinin yaşı gibi faktörlere bağlı olarak hayati etkileri olabilir. Güneş çarpmasına maruz kalan kişilerde bitkinlik, baş ağrısı, ateş, adale krampları, bilinç bulanıklığı gibi etkiler gözlenir. Kişi derhâl en yakın sağlık merkezine götürülmelidir.

Ersoy İnce


Güneşten gelen ve uzun kırmızıaltı dalga boylarından, kısa morüstü dalga boylarına değin geniş bir aralığı kapsayan ışınımdır. Radyasyon (ışınım) enerjisi aynı zamanda enlem, yükseklik ve ışın yönüne göre de değişiklik gösterir. Ultraviyole ve mor ötesi ışınları gibi insan sağlığı için sakıncalı olan radyasyon türlerine karşı atmosfer koruyucu görev yapmaktadır.

Ersoy İnce


TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi en yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu A-ağırlıklı bütün gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalamasıdır.

Burak Tuna


Verilen bir zaman süresinde ve belirlenen işletme koşulları altında bir aletin, sistemin veya tesisin kendisinden beklenen işlevi yeterli bir düzeyde yerine getirebilme olasılığıdır

Ersoy İnce


“Yaralı ve hasta muharipler veya muharip olmayanlar” ile “savaşlarda yer almayan sivillerin” savaşın etkilerine karşı korunduğu tarafsız bölge. Güvenli bölgelerin kurulmasıyla ilgili usul ve koşullar silahlı çatışma hukuku altında belirtilmiştir.

Ersoy İnce


Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzadır.

Burak Tuna


Hiçbir zaman veya genel olarak mülteci yaratmayan ülke. Kabul eden ülkeler, belirli sığınmacı grup ya da kategorilerinin yaptıkları başvuruları seri bir şekilde (esasa ilişkin inceleme yapmadan) güvenli menşeli ülke kavramına dayanarak reddedebilmektedirler.

Ersoy İnce


Güvenli üçüncü ülke, bir sığınmacının, sığınma başvurusu yaptığı ülkeye gelmeden önce fiziksel olarak bulunduğu ve mülteci olarak koruma alabileceği ülkedir.

Ersoy İnce


Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan ve-ya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan üründür.

Burak Tuna


Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yerdir.

Burak Tuna


Afet risklerinden korunmuş veya afet riskleri azaltılmış, sağlıklı bir çevreye sahip, yasa ihlali olaylarının en az düzeyde olduğu bir yerleşmeye verilen genel addır.

Ersoy İnce


İnsanların ve çevrenin radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasıdır.

Ersoy İnce


Korunan hacim içindeki iki iletken bölüm arasındaki, tehlikeli kıvılcımın olamayacağı en küçük uzaklıktır.

Sevcan Arslan


Bir kenar (sınır) ipi ile, diğer destekleme elemanları ile veya bunların birleşimi ile desteklenen, yüksekten düşen kişileri yakalamak için tasarımlanmış bir ağdır.

Burak Tuna


Kurulum ve montaj şekline ve kullanış amacına göre ayrılan güvenlik ağı çeşitleridir. Sistem S : Kenar ipi olan güvenlik ağı Sistem T : Yatay kullanım için konsollara bağlanan güvenlik ağı Sistem U : Düşey kullanım için destek yapısına bağlanan güvenlik ağı Sistem V : Bir sehpa tipi desteğe bağlanan kenar ipi olan güvenlik ağı

Burak Tuna


Bir nükleer tesis tasarım ve işletmesinin, kişi ve çevrenin radyolojik bir kazadan korunmasına ilişkin tüm özelliklerinin, yeterliliğinin ve güvenlik ilke ve kriterlerine uygunluğunun saptanması amacıyla yapılan analizlerdir.

Ersoy İnce


Nükleer tesis ve tesis sahasına ait tüm özelliklerin ve güvenlik analizlerinin yer aldığı ve kurucu tarafından lisans almak üzere TAEK Başkanlığına sunulan rapordur.

Ersoy İnce


İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgedir.

Burak Tuna


Binadan tahliye edilen şahısların bina dışında güvenli olarak bekleyebilecekleri bölgeyi ifade eder.

Ersoy İnce


Bir kaza yeri veya afet bölgesinde afetzedelerin ve diğer kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak için olay yeri veya bölgesinin çevrilerek giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı bölümdür.

Ersoy İnce


Aşırı hız halinde sütun üzerindeki sabit çalışma platformunun durdurulması ve bu konumda tutulması için mekanik bir tertibattır.

Burak Tuna


Güvenliği veya emniyeti tehdit edebilecek davranış veya uygulamalarla bunların yer aldığı ‘ortak kullanım ya da etki alanında’ bulunan canlıların veya nesnelerin (örn, teçhizat, araç vb.) zararını en aza indirmeyi amaçlayan, güvenlik veya emniyete öncelik veren algılar, inançlar, tutumlar, kurallar, roller, sosyal, teknik ve politik uygulamalarla, yetkinlikler ve sorumluluk hislerinin bütünüdür.

Sevcan Arslan


Üst seviyeli kuruluşun, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin bulunduğu belgedir.

Burak Tuna


Güvenlik açısından özel bir anlam yüklenen renktir.

Burak Tuna


Bir nükleer tesisin güvenli işletme koşullarını sağlayan işletme parametrelerinin sınır değerleridir.

Ersoy İnce


Her türlü işletme koşulları altında bir reaktörün güvenilir şekilde durdurulmasını ve reaktör kalbinden ısının çekilmesini ve/veya olağanüstü işletme olayları ve kaza koşullarının sonuçlarını sınırlamayı sağlamak için konulan güvenlikle ilgili sistemlerdir.

Ersoy İnce


Aşağı doğru aşırı hız kazanma veya askı tertibatının kopması halinde devreye girerek kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını frenleyerek sabit tutan , mekanik bir tertibattır.

Ersoy İnce


Arızaları veya hatalı çalışmaları sonucunda bir olağanüstü radyolojik kazaya neden olabilecek; normal olmayan işletme olaylarının kaza koşullarına yönelmesini önleyecek; yapılar, sistemler veya bileşenlerin hatalı çalışmaları veya arızalanmaları sonucunda oluşabilecek olayların sonuçlarını hafifletecek özelliklere sahip olan güvenlikle ilgili yapılar, sistemler ve bileşenlerdir.

Ersoy İnce


Teknede baştan kıça uzanan platformdur.

Ersoy İnce


Güvertenin kaplanması için kullanılan ince ahşap malzemedir.

Ersoy İnce


GYS
Güvenlik Yönetim Sistemi (BEKRA)

Burak Tuna


Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.