Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.

Kimyasal formülü C2H2AsCl3 olan, saf halde kokusuz ve renksiz olan yakıcı bir ajandır.

Ersoy İnce


İki ve üç veya dört tekerlekli motorlu araçlardır.

Sevcan Arslan


Azami hızı 45 km/s’i, içten yanmalı motorlu ise silindir kapasitesi 50 cm³’ü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kW’ı geçmeyen iki tekerlekli araçtır.

Sevcan Arslan


Azami hızı 45 km/s’i, kıvılcım ateşlemeli motor ise silindir kapasitesi 50 cm³’ü, içten yanmalı motorlu ise azami net gücü 4 kW’ı, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kW’ı geçmeyen üç tekerlekli araçtır.

Sevcan Arslan


Azami hızı 45 km/s’i ve içten yanmalı motorlu ise silindir kapasitesi 50 cm³’ü geçen yolcu sepetsiz iki tekerlekli araçtır.

Sevcan Arslan


Azami hızı 45 km/s’i ve içten yanmalı motorlu ise silindir kapasitesi 50 cm³’ü geçen yolcu sepetsiz iki tekerlekli araçtır.

Sevcan Arslan


Azami hızı 45 km/s’i ve içten yanmalı motorlu ise silindir kapasitesi 50 cm³’ü geçen, simetrik olarak yerleştirilmiş üç tekerlekli araçtır.

Sevcan Arslan


Azami hızı 45 km/s’i, elektrik motorlu araçlarda akü ağırlığı hariç yüksüz ağırlığı 0.35 tonu, kıvılcım ateşlemeli motor ise silindir kapasitesi 50 cm³’ü, diğer tip içten yanmalı motorlu ise azami net gücü 4 kW’ı, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kW’ı geçmeyen dört tekerlekli araçtır.

Sevcan Arslan


Elektrik motorlu araçlarda akü ağırlığı hariç yüksüz ağırlığı 0.4 tonu (yük taşıma amaçlı araçlarda 0.55 ton), azami net gücü 15 kW’ı geçmeyen ve L6 sınıfına girmeyen dört tekerlekli araçtır.

Sevcan Arslan


İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapmak üzere kurulmuş, özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarıdır.

Burak Tuna


Laboratuvar Teknikeri tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuvar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Ersoy İnce


En az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen, Tıp, Veteriner, Ziraat, Eczacılık, Su Ürünleri Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmuş, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarından ve laboratuvarın yönetiminden sorumlu kişidir.

Burak Tuna


Taş içerisinde sürülen galeridir.

Burak Tuna


Ahşap kapı ve pencere elemanlarının kenarına açılan, genellikle dik açılı girintidir.

Ersoy İnce


Lif yönleri birbirine paralel olmak üzere masif ahşap lamellerin üst üste ve yan yana yapıştırılması işlemidir.

Ersoy İnce


Ahşap esaslı levhalardan orta taşıyıcı katman üzerine laminat malzeme yapıştırılarak elde edilen parkedir.

Ersoy İnce


Lif yönleri birbirine paralel olmak üzere masif ahşap lamellerin üst üste ve yan yana yapıştırılması ile elde edilen elemandır.

Ersoy İnce


2 veya daha fazla cam tabakasından her birinin palstik bir madde lle birleştirilmesiyle meydana gelen güvenlik camıdır.

Ersoy İnce


Tutkallanarak birleştirilmiş masif ahşaptan oluşan bir üst katman ve bu katman altında ahşap veya ahşap esaslı levhaların kullanıldığı alt katmanlardan oluşan çok katmanlı parkedir.

Ersoy İnce


Yangına müdahale için kullanılan hortumların ucuna takılan, su veya köpüğün uzak mesafeye ulaştırılmasını sağlayan rekorlu malzemedir.(Musluklu lans,Turbo lans,Kama lans,Perde lans,S2-S4-M2-M4 köpük lansları vb.)

Ersoy İnce


Bütün, şiddetli ve odaklanmış bir elektromanyetik radyasyonu, dalga boyunu çok kesin şekilde tayin ederek ve stimüle ışıma olarak bilinen bir fiziksel işlem yoluyla üreten alettir.

Ersoy İnce


Bir maddenin öldürücü dozunun belirlenmesinde en çok kullanılan değerdir. Solunum yolu dışındaki yollarla uygulanan deneme hayvanlarının %50’sinde tek dozda belirli bir sürede (genellikle 24 saat) ölüme yol açan madde miktarını ifade eder.

Ersoy İnce


Sıçanların (ve diğer bazı memelilerin) idrarıyla bulaşan ciddi bir hastalıktır. İlk olarak soğuk algınlığına benzer semptomlarla ortaya çıkan bir enfeksiyondur ve böbrek ve karaciğer yetmezliğine kadar ilerler. İnsanlara bulaşması sindirim yoluyla ve cilt üzerindeki kesik ve sıyrıklardan, yumuşak doku ve muköz membranlardan (gözler, burun, ağız, vb.) olur. Maden ocaklarındaki fareleri tamamen ortadan kaldırmak zordur ancak tuzaklarla, fare zehirleriyle ve yiyecek kalıntılarını ocaktan çıkarmak gibi basit tedbirlerle fare popülasyonunu azaltmak için her türlü çaba sarf edilmelidir.

Serdar ŞAHİN


Yer kabuğunu meydana getiren hareket hâlinde bulunan kırılgan parça. Levhaların sınırlarında oluşan sürekli hareketler depremler ve volkanik faaliyetleri oluşturur.

Ersoy İnce


Geçirimsiz örtü malzemesidir.

Burak Tuna


Hammaddesi ağaç olan yongalevha, liflevha, kontrplak, kontratabla gibi ahşap esaslı malzemelerdir.

Ersoy İnce


Yerkürenin dış kısmını oluşturan ve levha veya plaka adı verilen büyük kütlelerin daha içeride yer alan manto tabakası üzerinde hareketini ve bu hareketlerin sonuçlarını inceleyen bilim dalı. Gözlemle ispatlanmış bulunan bu teoriye göre, yer kabuğunun üst manto kısmında belirli sayıda ve birbirine göre hareket hâlinde rijit (sert, katı) levhalar bulunmakta, bu plakaların sınırlarında da genellikle çok şiddetli depremler meydana gelmektedir.

Ersoy İnce


Otomatik hız kontrollü iniş ile yüksek yerlerde mahsur kalanları kurtarmak için kullanılır. Santrifüj fren sistemiyle sabit iniş hızı sağlar. Kullanım şekline bağlı olarak, operatör ya da inen kişi tarafından ip hareketi ve iniş durdurulabilir.

Ersoy İnce


Lif
Halatın yapıldığı malzemenin en ince parçasıdır.

Ersoy İnce


Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıklardır.

Burak Tuna


Uluslararası sefer halindeki gemilerin varış ve kalkış yaptıkları bir deniz limanı veya iç karasularındaki bir liman anlamındadır.

Ersoy İnce


Dağıtım Kablosundan son aydınlatma aygıtı (armatürü) yada prizin bağlandığı kutuya (buat) kadar olan hatlardır.

Burak Tuna


Malzemeyi bir yerden alıp başka bir yere yüklemek için kullanılan ve en az 20 kw-27 hp motor gücüne sahip makinedir.

Burak Tuna


Güneybatıdan esen rüzgârlara verilen addır. Gezici siklonların ülkemize daha çok sokulduğu kış mevsiminde çok görülür bu siklonların sıcak cephesinin geçişini izler. Sıcakların yükselmesine neden olur

Ersoy İnce


İhtiyaçları karşılamak üzere her tür ürün, hizmet ve bilginin kaynağından itibaren tüketileceği son noktaya kadar tedarik zinciri içindeki hareketine verilen genel addır.

Ersoy İnce


Lojistik ile ilgili tüm çalışmaların bir bütünlük içinde ve aksamadan devam etmesi amacıyla oluşturulan faaliyettir.

Ersoy İnce


Afet anında kullanılabilecek kaynak ve stoklarla diğer ihtiyaç maddelerinin temini, afet bölgesine nakli ile oradaki yardım faaliyetlerinin devamlılığını sağlamayı amaçlayan, afet öncesi hazırlıklar içinde yapılan planlama çalışmasıdır.

Ersoy İnce


Kirleticileri ortama yayılmadan kaynağından emerek ortam dışına taşımak suretiyle yapılan havalandırmadır.

Burak Tuna


Her seri üretime teşhis için verilen belirleyici kodudur.

Ersoy İnce


Sıvılaştırılmış propan, propilen, normal-bütan, izo-bütan ve bütilen bileşiklerini veya bu bileşiklerin karışımlarını ifade eder.

Ersoy İnce


Sıvılaştırılmış Petrol Gazı, ham petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır.

Sevcan Arslan


LPG’nin yer altında bulunan sabit tanklarda depolandığı, sabit depolu motorlu kara taşıtlarına dispenser ile LPG ikmali yapılan ve akaryakıt istasyonları içinde veya müstakil olarak hizmet veren istasyondur.

Burak Tuna


Gemideki pencerelere verilen isimdir.

Ersoy İnce


Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.