Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.

Mekanik, kimyasal enerjileri elektrik enerjisine dönüştüren düzenek.

Neşe Cizreliogulları


Yer kürenin ve gök cisimlerinin şekli, boyutu, çekim alanı ve çekim alanının zamana bağlı yer değişimlerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve modellenmesiyle uğraşan bilim dalıdır.

Ersoy İnce


Jeodezi ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi, arazi parçalarının biçim, konum, engebe vb. yönlerden durumunu, yerden ve havadan çekilen fotoğraflarla belirleyerek elde edilen verileri haritada çizgiler hâlinde gösteren kişidir.

Ersoy İnce


Yer kabuğu ve atmosfer katmanlarını, güneş, gezegenler ve gök cisimlerinin fiziksel ve yapısal özelliklerini, fizik ve matematiğin ilke ve yöntemlerini kullanarak alet vasıtasıyla inceleyen bilim dalı, arz içi fiziği. Yasalarda “Fiziğin ilkelerini yerkürenin incelenmesine uygulayan bilim dalı.” şeklinde tanımlanmıştır.

Ersoy İnce


Jeofizik Mühendisi, yeraltında bulunan derin ham madde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerini, kayaların birbirlerine göre konumlarını, fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen kişidir.

Ersoy İnce


Yerkürenin oluşumunu ve evrimini, yerküreyi oluşturan malzemeleri, bunların birbirine dönüşümünde etkin olan süreçleri, yerkürenin sığ derinliklerindeki şekil değişimlerine neden olan ve okyanuslar ile kıtaları oluşturan kuvvetleri ve yerküreyi değiştiren süreçleri inceleyen bilim dalıdır.

Ersoy İnce


Jeoloji Mühendisi, yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanları ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarını yürüten kişidir.

Ersoy İnce


Kaynağını yer yüzeyi ya da yer kabuğundaki faaliyetlerden alan deprem, heyelan, kaya düşmesi, volkanik patlama, çamur akıntısı, tsunami gibi doğa kaynaklı olayların yol açtığı afettir.

Ersoy İnce


Yer kabuğunu oluşturan katmanların türlerinin, yapılarının ve özelliklerinin belirtildiği haritadır.

Ersoy İnce


Dağlar, ovalar, vadiler gibi yeryüzü şekillerinin kaynağını, oluşumunu, değişimini ve niteliklerini inceleyen bilim dalı, fiziki coğrafyadır.

Ersoy İnce


Zeminlerin mekanik, kimyevi ve mühendislik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.

Ersoy İnce


Zeminlerin mekanik, kimyevi ve mühendislik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yerinde ve laboratuvarlarda örselenmemiş numuneler üzerinde yapılan araştırma ve değerlendirme faaliyetidir.

Ersoy İnce


İş Güvenlik Analizi

Sevcan Arslan


Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.