Adyabatik Üs
PVk =sabit eşitliğinde, bir adyabatik değişimi temsil eden k sabiti (k, sabit basınçtaki özgül ısının sabit hacimdeki özgül ısıya oranıdır)

Ersoy İnce


Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.