Aerogel
İçerisindeki sıvı bileşenin gazla yer değiştirdiği gel'den üretilen düşük yoğunluktaki katı madde.Bu sürecin sonucunda sonderecede düşük yoğunluklu bir madde elde edilir ve yalıtım amaçlı kullanılır.

Ersoy İnce


Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.