Alt Soğutma
1. Belirli bir basınçta, sıvının sıcaklığı ile kaynama sıcaklığı arasındaki fark; veya çıkış basıncına karşı gelen doyma sıcaklığı ile ısı eşanjöründen çıkan sıvı sıcaklığı arasındaki °F ( °C) olarak farktır. 2. Bir maddeyi katılaşma olmaksızın donma noktasının altındaki sıcaklığa soğutulmasıdır.

Ersoy İnce


Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.