Meslek Hastalığı
1. Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıklardır.(6331 sayılı İSGK) 2. sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir. (5510 sayılı SSGSSK)

Burak Tuna


Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.