Mikro Öğrenme
Mikro öğrenme, bir alanda ihtiyaç duyulan öğrenme gereksiniminin olabilecek en küçük ve anlamlı öğrenme nesneleri ya da içerikleri üzerinden karşılandığı öğrenme şeklidir. Her bir öğretim amacı için bir modül tasarlanması en yaygın uygulamadır. Bu sayede tasarımcıların zaten tasarlanmış küçük modülleri farklı programlarda yeniden kullanması ve öğrenenlere özelleştirilmiş öğrenme haritaları sunabilmesi daha kolay hale gelmektedir. Öğrenme sürecinde “verimli odaklanma” süresi çok fazla değildir. İşte mikro öğrenmenin hedefi, odaklanma süresinin dışına çıkmadan kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesidir. Çevrim içi ve özellikle mobil öğrenmenin yaygınlaşması mikro öğrenme talebini artıran bir unsurdur. Yeni nesil öğrenenler de hızlı ve küçük parçalar halinde öğrenmeye daha yatkın gözükmektedir.

Serdar ŞAHİN


Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.