Uzaktan Öğrenme
Uzaktan öğrenme, farklı mekânlarda bulunan öğrenen(ler) ile eğitmen(ler)in bilgi iletişim, bilgisayar ve ağ teknolojileri yardımıyla sanal bir ortamda bir araya gelmesi ile gerçekleştirilen öğrenme modelidir. Öğrenme deneyimi canlı, eş zamanlı (senkron), sesli, görüntülü ve etkileşimli olabilir. Her zaman canlı olması da gerekmez. Öğrenenlerin önceden kaydedilen eğitimlere ulaşması yoluyla da uzaktan öğrenme gerçekleşebilir. Ya da her zaman canlı bir eğitmen olması da gerekmez. Öğrenenlerin uzak bilgi kaynaklarına ya da farklı mecralardan gelen eğitim yayınlarına erişmesi ve bu kaynaklardan öğrenmesi de uzaktan öğrenme kapsamına girmektedir. Bu açıdan bakıldığında çevrimiçi öğrenme, elektronik öğrenme gibi yaygın olarak kullanılan öğrenme modelleri de büyük oranda uzaktan öğrenme niteliği taşımaktadır

Serdar ŞAHİN


Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.